آزمون‌ها

تعیین سطح زبان انگلیسی آموزشگاه زبان اسپیکان

آزمون آنلاین زبان انگلیسی -placement test

وضعیت اشتراک: اشتراک رایگان

Price:  رایگان

تعیین سطح زبان آلمانی آموزشگاه زبان اسپیکان

آزمون آنلاین زبان آلمانی

وضعیت اشتراک: اشتراک رایگان

Price:  رایگان

تعیین سطح زبان ترکی استانبولی آموزشگاه زبان اسپیکان

آزمون تعیین سطح زبان ترکی

وضعیت اشتراک: اشتراک رایگان

Price:  رایگان