کلاس زبان ترکی استانبولی | ویژه مکالمه و مهاجرت

در کلاس زبان ترکی استانبولی اسپیکان، کمتر از 6ماه ترکی صحبت کن! چنانچه قصد مهاجرت، زندگی، تجارت، ادامه‌تحصیل و یا…