آموزش زبان آلمانی نوجوانان | ویژه مکالمه تا مهاجرت

آموزش زبان آلمانی به نوجوانان در آموزشگاه زبان آلمانی نوجوانان اسپیکان مختص سنین 12 تا ۱8 سال است. کلاس زبان…