آموزش زبان آلمانی نوجوانان | ویژه مکالمه تا مهاجرت

آموزش زبان آلمانی به نوجوانان در آموزشگاه زبان آلمانی نوجوانان اسپیکان مختص سنین 12 تا ۱8 سال است. کلاس زبان…

کلاس زبان ترکی استانبولی | ویژه مکالمه و مهاجرت

کلاس زبان ترکی استانبولی در آموزشگاه زبان ترکی استانبولی اسپیکان ویژه سنین 16 سال به بالا میباشد. آموزش زبان ترکی…