آموزش زبان آلمانی نوجوانان | ویژه مکالمه تا مهاجرت

آموزش زبان آلمانی به نوجوانان در آموزشگاه زبان آلمانی نوجوانان اسپیکان مختص سنین 12 تا ۱8 سال است. کلاس زبان…

کلاس زبان ترکی استانبولی | ویژه مکالمه و مهاجرت

در کلاس زبان ترکی استانبولی اسپیکان، کمتر از 6ماه ترکی صحبت کن! چنانچه قصد مهاجرت، زندگی، تجارت، ادامه‌تحصیل و یا…