نکات قابل توجه زبان آموزان

✔️ مبنای قبولی در هر ترم کسب نمره حداقل 70 از 100 میباشد که حاصل جمع نمرات کتبی و شفاهی آزمونهای میان ترم و پایان ترم خواهد بود.
✔️ کسب مجموع نمره ۶۵ تا 69 در پایان ترم به منزله “قبولی مشروط” (Conditional Pass) خواهد بود، لذا کسب حداقل نمره 70 در ترم بعدی برای اين دسته از زبان آموزان الزاميست.
✔️ کسب مجموع نمره کمتر از ۶۵ در پایان ترم به منزله “مردود” (Fail) خواهد بود، لذا این دسته از زبان آموزان ملزم به تجدید همان دوره میباشند.
🟢 ریز نمرات کارنامه و سوابق تحصیلی هر یک از زبان آموزان در صفحه کاربری شخصی آنها در همین وبسایت بروزرسانی میگردد و قابل مشاهده و چاپ است.
🟢 جهت ورود به صفحه کاربری، وارد کردن “کدملی” بعنوان نام کاربری و رمز ورود الزامیست.
🟢 زبان آموزان محترم ميتوانند پس از پايان هر سطح و کسب نمره قبولی در تمامی ترم ها، نسبت به درخواست صدور مدرک خود اقدام نمایند.