سبد خرید 0

فرم نظرسنجی

زبان آموز گرامی

ضمن سپاس از حضور گرم شما در آموزشگاه زبان اسپیکان، پرسشنامه ای که در پیش رو دارید صرفا جهت انجام یک پروژه تحقیقاتی سنجش رضایت زبان آموزان و در راستای بهبود کیفیت خدمات بوده و این اطمینان وجود دارد که اطلاعات شما محرمانه باقی خواهد ماند، لذا خواهشمند است به سوالات ذیل به صورت دقیق پاسخ دهید

Top