استخدام منشی اسپیکان
جذب و استخدام پرسنل

چنانچه بدنبال کار و فعالیت در محیطی کاملا حرفه‌ای با همکاران صمیمی هستید!؟ هرچه سریعتر فرم جذب و استخدام پرسنل آموزشگاه اسپیکان را تکمیل و ارسال کنید تا شما نیز یکی از پرسنل شعب اسپیکان با شرایط حقوق و مزایای عالی باشید👌

⭐ یکی از مزایای ویژه همکاری با اسپیکان برخورداری از حقوق و مزایای ویژه‌ای آن است که در بین سایر موسسات زبان بینظیر است.

مراحل جذب و استخدام در اسپیکان بسیار ساده است که در زیر به آن اشاره شده است.

همجنین اگر علاقمند به تدریس زبان باشید می‌توانید نسبت به تکمیل فرم تدریس زبان اقدام نماید و یکی از صدها مدرس برتر اسپیکان باشید.

مراحل جذب و استخدام پرسنل

۱- تکمیل فرم استخدام.
۲- بررسی فرم‌های استخدامی و دعوت از افراد جهت مصاحبه حضوری.
۳- انجام مصاحبه و انتخاب افراد با توجه به شرایط احراز شغل.
۴- انعقاد قراداد و شروع به همکاری.

چنانچه بدنبال کار و فعالیت در محیطی کاملا حرفه‌ای با همکاران صمیمی هستید!؟ هرچه سریعتر فرم جذب و استخدام پرسنل آموزشگاه اسپیکان را تکمیل و ارسال کنید تا شما نیز یکی از پرسنل شعب اسپیکان با شرایط حقوق و مزایای عالی باشید👌

⭐ یکی از مزایای ویژه همکاری با اسپیکان برخورداری از حقوق و مزایای ویژه‌ای آن است که در بین سایر موسسات زبان بینظیر است.

مراحل جذب و استخدام در اسپیکان بسیار ساده است که در زیر به آن اشاره شده است.

همجنین اگر علاقمند به تدریس زبان باشید می‌توانید نسبت به تکمیل فرم تدریس زبان اقدام نماید و یکی از صدها مدرس برتر اسپیکان باشید.

مراحل جذب و استخدام پرسنل

۱- تکمیل فرم استخدام.
۲- بررسی فرم‌های استخدامی و دعوت از افراد جهت مصاحبه حضوری.
۳- انجام مصاحبه و انتخاب افراد با توجه به شرایط احراز شغل.
۴- انعقاد قراداد و شروع به همکاری.

نکات مهم:
1- با تمامی افراد طبق مقررات جمهوری اسلامی ایران و وزارت‌کار و امور اجتماعی قراداد منعقد می‌گردد و شخص از تمامی حقوق و مزایای متعلقه بهره‌مند خواهد شد.
2- تکمیل و ارسال فرم استخدام مذکور هیچگونه تعهدی برای جذب شما در مجموعه آموزشی اسپیکان ایجاد نخواهد کرد.

فرم استخدام موسسه زبان اسپیکان

لطفا با دقت موارد ذکر شده را بخوانید و فرم زیر را تکمیل نمایید