لیست کلاس زبان حضوری و آنلاین

برای یافتن کلاس مورد نظر خود لیست کلاس زبان حضوری و آنلاین زیر را با دقت مشاهده نمایید و جهت ثبت نام، فرم مربوطه در انتهای صفحه را تکمیل نمایید.

کلاس زبان حضوری و آنلاین

✔️جهت مشاهده کامل جدول، گوشی خود را بچرخانید

(بهتر است جدول کلاس زبان حضوری و آنلاین زیر را با کامپیوتر یا لپ تاپ مشاهده نمایید)

بروزرسانی: 18 مهر ۱400

لیست کلاسهای زبان ترکی استانبولی

نوع برگزاری/شعبه شهریه (تومان) طول دوره شروع روز و ساعت کلاس تعداد جلسات مقطع سنی نوع دوره کتاب/سطح/بخش زبان کد کلاس
حضوری/یوسف آباد 520/000 7 هفته 28 مهر زوج (16:30 تا 18) 19 بزرگسالان عادی Hitit A1 (Part A) ترکی استانبولی YT741
حضوری/تهرانپارس 520/000 7 هفته 18 مهر یکشنبه و سه شنبه (17 تا 19) 19 بزرگسالان عادی Hitit A1 (Part A) ترکی استانبولی TT100
حضوری/تهرانپارس 520/000 5 هفته 3 آبان زوج (17 تا 19) 19 بزرگسالان نیمه فشرده Hitit A1 (Part B) ترکی استانبولی TT101
حضوری/تهرانپارس 520/000 7 هفته 18 آبان یکشنبه و سه شنبه (19 تا 21) 19 بزرگسالان عادی Hitit A1 (Part B) ترکی استانبولی TT102
حضوری/تهرانپارس 520/000 7 هفته 6 مهر یکشنبه و سه شنبه (19 تا 21) 19 بزرگسالان عادی Hitit A1 (Part B) ترکی استانبولی TT103
حضوری/یوسف آباد 520/000 5 هفته 3 مهر زوج (18 تا 20) 19 بزرگسالان نیمه فشرده Hitit A1 (Part A) ترکی استانبولی YT060
حضوری/یوسف آباد 520/000 7 هفته 29 مهر شنبه و دوشنبه (17 تا 19) 19 بزرگسالان عادی Hitit A1 (Part B) ترکی استانبولی YT100
غیرحضوری/آنلاین 480/000 5 هفته 27 شهریور زوج (11 تا 13) 19 بزرگسالان نیمه فشرده Hitit A1 (Part A) ترکی استانبولی OT005
غیرحضوری/آنلاین 480/000 5 هفته 27 شهریور زوج (17 تا 19) 19 بزرگسالان نیمه فشرده Hitit A1 (Part A) ترکی استانبولی OT006
اگه قبلا زبان ترکی استانبولی خوندی و دوست داری سطح زبانت رو بسنجی!؟
همین حالا در آزمون تعیین سطح رایگان زبان ترکی استانبولی شرکت کن
غیرحضوری/آنلاین 480/000 5 هفته 17 مهر زوج (12 تا 14) 19 بزرگسالان نیمه فشرده Hitit A1 (Part A) ترکی استانبولی OT007
غیرحضوری/آنلاین 480/000 7 هفته 18 مهر یکشنبه و سه شنبه (17:30 تا 19:30) 19 بزرگسالان عادی Hitit A1 (Part A) ترکی استانبولی OT008
غیرحضوری/آنلاین 480/000 7 هفته 30 شهریور یکشنبه و سه شنبه (16 تا 18) 19 بزرگسالان عادی Hitit A1 (Part B) ترکی استانبولی OT009
غیرحضوری/آنلاین 480/000 5 هفته 7 مهر زوج (11 تا 12:30) 19 بزرگسالان نیمه فشرده Hitit A2 (Part A) ترکی استانبولی OT010
غیرحضوری/آنلاین 480/000 5 هفته 27 شهریور زوج (11 تا 12:30) 19 بزرگسالان عادی Hitit A2 (Part B) ترکی استانبولی OT011
غیرحضوری/آنلاین 480/000 5 هفته 27 شهریور زوج (18 تا 19:30) 19 بزرگسالان عادی Hitit A2 (Part B) ترکی استانبولی OT012
حضوری/تهرانپارس 570/000 7 هفته 19 مهر شنبه و دوشنبه (16:30 تا 18) 19 بزرگسالان عادی Hitit B1 (Part A) ترکی استانبولی TT104
غیرحضوری/آنلاین 530/000 5 هفته 31 شهریور زوج (18 تا 19:30) 19 بزرگسالان عادی Hitit B1 (Part C) ترکی استانبولی OT013
غیرحضوری/آنلاین 530/000 7 هفته 3 مهر شنبه و دوشنبه (16:30 تا 18) 19 بزرگسالان عادی Hitit B1 (Part C) ترکی استانبولی OT014

 

لیست کلاسهای زبان آلمانی

نوع برگزاری/شعبه شهریه (تومان) طول دوره شروع روز و ساعت کلاس تعداد جلسات مقطع سنی نوع دوره کتاب/سطح/بخش زبان کد کلاس
غیرحضوری/آنلاین 345/000 5 هفته 31 شهریور زوج (11 تا 12:30 ) 14 کودکان عادی Hallo Anna 1 (Part B) آلمانی OG234
غیرحضوری/آنلاین 345/000 5 هفته 4 مهر یکشنبه و سه شنبه (16 تا 17:30)

و پنجشنبه (11 تا 12:30)

14 کودکان عادی Hallo Anna 2 (Part A) آلمانی OG235
غیرحضوری/آنلاین 345/000 5 هفته 17 مهر زوج (19:45 تا 21:15) 14 کودکان عادی Hallo Anna 2 (Part A) آلمانی OG236
حضوری/تهرانپارس 395/000 5 هفته 3 مهر زوج (14:30 تا 16) 14 کودکان عادی Hallo Anna 2 (Part A) آلمانی OG991
غیرحضوری/آنلاین 345/000 5 هفته 7 مهر زوج (16:30 تا 18) 14 کودکان عادی Hallo Anna 2 (Part B) آلمانی OG237
غیرحضوری/آنلاین 345/000 4 هفته 29 شهریور فرد (11:30 تا 13:00) 12 نوجوانان عادی Beste Freunde A1 (Part C) آلمانی OG238
غیرحضوری/آنلاین 345/000 4 هفته 7 مهر زوج (12 تا 13:30) 12 نوجوانان عادی Beste Freunde A1 (Part C) آلمانی OG239
غیرحضوری/آنلاین 345/000 5 هفته 19 مهر زوج (16 تا 17:30) 12 نوجوانان عادی Beste Freunde A1 (Part D) آلمانی OG299
غیرحضوری/آنلاین 690/000 5 هفته 28 شهریور فرد (14:30 تا 17:30)  28 بزرگسالان فشرده Starten Wir (A1.1) آلمانی OG538
غیرحضوری/آنلاین 690/000 5 هفته 3 مهر زوج (18 تا 21) 28 بزرگسالان فشرده Starten Wir (A1.1) آلمانی OG460
غیرحضوری/آنلاین 690/000 5 هفته 10 مهر زوج (10 تا 13) 28 بزرگسالان فشرده Starten Wir (A1.1) آلمانی OG461
غیرحضوری/آنلاین 690/000 5 هفته 20 مهر فرد (18:30 تا 21:30) 28 بزرگسالان فشرده Starten Wir (A1.1) آلمانی OG533
غیرحضوری/آنلاین 690/000 7 هفته 22 مهر پنجشنبه (15 تا 18) جمعه (11 تا 14) 28 بزرگسالان نیمه فشرده Starten Wir (A1.1) آلمانی OG534
غیرحضوری/آنلاین 690/000 5 هفته 24 مهر زوج (18 تا 21) 28 بزرگسالان فشرده Starten Wir (A1.1) آلمانی OG512
غیرحضوری/آنلاین 690/000 7 هفته 27 مهر یکشنبه و سه شنبه (18 تا 21) 28 بزرگسالان نیمه فشرده Starten Wir (A1.1) آلمانی OG513
حضوری/یوسف آباد 790/000 5 هفته 17 مهر زوج (18 تا 21) 28 بزرگسالان فشرده Starten Wir (A1.1) آلمانی YG712
حضوری/یوسف آباد 790/000 3 هفته 27 مهر شنبه تا چهارشنبه (10 تا 13) 28 بزرگسالان فوق فشرده Starten Wir (A1.1) آلمانی YG017
حضوری/یوسف آباد 790/000 5 هفته 25 مهر فرد (15 تا 18) 28 بزرگسالان فشرده Starten Wir (A1.1) آلمانی YG267
حضوری/یوسف آباد 790/000 7 هفته 27 مهر یکشنبه و سه شنبه (18 تا 21) 28 بزرگسالان نیمه فشرده Starten Wir (A1.1) آلمانی YG268
حضوری/یوسف آباد 790/000 5 هفته 29 شهریور زوج (18 تا 21) 28 بزرگسالان فشرده Starten Wir (A1.1) آلمانی YG207
غیرحضوری/آنلاین 690/000 7 هفته 18 مهر یکشنبه و سه شنبه (14:30 تا 17:30) 28 بزرگسالان نیمه فشرده Starten Wir (A1.1) آلمانی OG111
حضوری/یوسف آباد 790/000 3 هفته 3 مهر شنبه تا چهارشنبه (10 تا 13) 28 بزرگسالان فوق فشرده Starten Wir (A1.1) آلمانی YG158
حضوری/تهرانپارس 790/000 7 هفته 30 شهریور یکشنبه و سه شنبه (18 تا 21) 28 بزرگسالان نیمه فشرده Starten Wir (A1.1) آلمانی TG296
حضوری/تهرانپارس 790/000 6 هفته 27 مهر یکشنبه و سه شنبه (16:45 تا 19)

پنجشنبه (16 تا 19)

28 بزرگسالان فشرده Starten Wir (A1.1) آلمانی TG296
حضوری/تهرانپارس 790/000 5 هفته 24 مهر زوج (18 تا 21) 28 بزرگسالان فشرده Starten Wir (A1.1) آلمانی TG604
حضوری/تهرانپارس 790/000

711/000

3 هفته 1 آبان شنبه تا چهارشنبه (10 تا 13) 28 بزرگسالان فوق فشرده Starten Wir (A1.1) آلمانی TG884
حضوری/تهرانپارس 790/000

711/000

3 هفته 3 مهر شنبه تا چهارشنبه (10 تا 13) 28 بزرگسالان فوق فشرده Starten Wir (A1.1) آلمانی TG921
حضوری/تهرانپارس 790/000 5 هفته 3 مهر زوج (18 تا 21) 28 بزرگسالان فشرده Starten Wir (A1.2) آلمانی TG602
حضوری/تهرانپارس 790/000 7 هفته 11 مهر یکشنبه و سه شنبه (17 تا 21) 28 بزرگسالان نیمه فشرده Starten Wir (A1.2) آلمانی TG442
حضوری/یوسف اباد 790/000 3 هفته 27 مهر شنبه تا چهارشنبه (10 تا 13) 28 بزرگسالان فوق فشرده Starten Wir (A1.2) آلمانی YG303
حضوری/تهرانپارس 790/000 5 هفته 12 مهر زوج (14:30 تا 17:30) 28 بزرگسالان فشرده Starten Wir (A1.2) آلمانی TG443
حضوری/تهرانپارس 790/000 7 هفته 30 مهر پنجشنبه (16 تا 19) جمعه (10 تا 13) 28 بزرگسالان نیمه فشرده Starten Wir (A1.2) آلمانی TG444
حضوری/تهرانپارس 790/000

711/000

3 هفته 26 مهر شنبه تا چهارشنبه (10 تا 13) 28 بزرگسالان فوق فشرده Starten Wir (A1.2) آلمانی TG019
حضوری/تهرانپارس 790/000 6 هفته 28 شهریور یکشنبه و سه شنبه (17 تا 21) 28 بزرگسالان فشرده Starten Wir (A1.2) آلمانی TG025
حضوری/تهرانپارس 790/000 5 هفته 18 مهر یکشنبه و سه شنبه (17 تا 21) 28 بزرگسالان فشرده Starten Wir (A1.2) آلمانی TG333
حضوری/تهرانپارس 790/000 7 هفته 29 مهر پنجشنبه (16 تا 19) جمعه (10 تا 13) 28 بزرگسالان نیمه فشرده Starten Wir (A1.2) آلمانی TG334
حضوری/یوسف آباد 790/000 5 هفته 24 مهر زوج (18 تا 21) 28 بزرگسالان فشرده Starten Wir (A1.2) آلمانی YG302
حضوری/یوسف آباد 790/000 5 هفته 26 مهر زوج (14 تا 17) 28 بزرگسالان فشرده Starten Wir (A1.2) آلمانی YG303
حضوری/یوسف آباد 790/000 7 هفته 29 شهریور زوج (18 تا 21) 28 بزرگسالان فشرده Starten Wir (A1.2) آلمانی YG304
حضوری/یوسف آباد 790/000 7 هفته 18 مهر یکشنبه و سه شنبه (17:30 تا 20:30) 28 بزرگسالان نیمه فشرده Starten Wir (A1.2) آلمانی YG305
حضوری/یوسف آباد 790/000 7 هفته 4 آبان یکشنبه و سه شنبه (14:30 تا 17:30) 28 بزرگسالان نیمه فشرده Starten Wir (A1.2) آلمانی YG306
غیرحضوری/آنلاین 690/000 5 هفته 3 مهر زوج (18 تا 21) 28 بزرگسالان فشرده Starten Wir (A1.2) آلمانی OG447
غیرحضوری/آنلاین 690/000 5 هفته 8 مهر فرد (14 تا 17) 28 بزرگسالان فشرده Starten Wir (A1.2) آلمانی OG448
غیرحضوری/آنلاین 690/000 5 هفته 24 مهر زوج ( 18 تا 21) 28 بزرگسالان فشرده Starten Wir (A1.2) آلمانی OG130
غیرحضوری/آنلاین 690/000 5 هفته 20 مهر فرد (10 تا 13) 28 بزرگسالان فشرده Starten Wir (A1.2) آلمانی OG171
غیرحضوری/آنلاین 690/000 7 هفته 6 مهر یکشنبه و سه شنبه (18 تا 21) 28 بزرگسالان نیمه فشرده Starten Wir (A1.2) آلمانی OG172
غیرحضوری/آنلاین 690/000 5 هفته 26 مهر زوج ( 18 تا 21) 28 بزرگسالان فشرده Starten Wir (A1.2) آلمانی OG450
اگه قبلا زبان آلمانی خوندی و دوست داری سطح زبانت رو بسنجی!؟
همین حالا در آزمون تعیین سطح رایگان زبان آلمانی شرکت کن
حضوری/تهرانپارس 840/000 6 هفته 28 شهریور یکشنبه و سه شنبه (17 تا 21) 28 بزرگسالان فشرده Starten Wir (A2.1) آلمانی TG087
حضوری/تهرانپارس 840/000 5 هفته 31 شهریور زوج (14:30 تا 17:30) 28 بزرگسالان فشرده Starten Wir (A2.1) آلمانی TG452
حضوری/تهرانپارس 840/000 7 هفته 29 مهر پنجشنبه (16 تا 19) جمعه (11 تا 14) 28 بزرگسالان نیمه فشرده Starten Wir (A2.1) آلمانی TG453
حضوری/تهرانپارس 840/000

756/000

3 هفته 21 مهر شنبه تا چهارشنبه (11 تا 14) 28 بزرگسالان فوق فشرده Starten Wir (A2.1) آلمانی TG020
حضوری/تهرانپارس 840/000 5 هفته 27 مهر زوج (14:30 تا 17:30) 28 بزرگسالان فشرده Starten Wir (A2.1) آلمانی TG030
حضوری/تهرانپارس 840/000 7 هفته 29 مهر پنجشنبه (16 تا 19) جمعه (11 تا 14) 28 بزرگسالان نیمه فشرده Starten Wir (A2.1) آلمانی TG040
حضوری/یوسف آباد 840/000 7 هفته 29 مهر پنجشنبه (15 تا 18) و جمعه (11 تا 14) 28 بزرگسالان نیمه فشرده Starten Wir (A2.1) آلمانی YG308
حضوری/یوسف آباد 840/000 7 هفته 4 آبان یکشنبه و سه شنبه (18 تا 21) 28 بزرگسالان نیمه فشرده Starten Wir (A2.1) آلمانی YG309
حضوری/یوسف آباد 840/000 5 هفته 19 مهر زوج (17:45 تا 21) 28 بزرگسالان فشرده Starten Wir (A2.1) آلمانی YG310
غیرحضوری/آنلاین 740/000 5 هفته 7 مهر زوج (15 تا 18) 28 بزرگسالان فشرده Starten Wir (A2.1) آلمانی OG454
غیرحضوری/آنلاین 740/000 5 هفته 7 مهر زوج (18 تا 21)  28 بزرگسالان فشرده Starten Wir (A2.1) آلمانی OG455
غیرحضوری/آنلاین 740/000 5 هفته 22 مهر فرد (15 تا 18) 28 بزرگسالان فشرده Starten Wir (A2.1) آلمانی OG401
غیرحضوری/آنلاین 740/000 5 هفته 24 مهر زوج (11 تا 14) 28 بزرگسالان فشرده Starten Wir (A2.1) آلمانی OG402
غیرحضوری/آنلاین 740/000 7 هفته 16 مهر پنجشنبه (15 تا 18) جمعه (11 تا 14) 28 بزرگسالان نیمه فشرده Starten Wir (A2.1) آلمانی OG456
غیرحضوری/آنلاین 740/000 5 هفته 22 مهر فرد (14:30 تا 17:30) 28 بزرگسالان فشرده Starten Wir (A2.1) آلمانی OG457
غیرحضوری/آنلاین 740/000 5 هفته 24 مهر زوج (10 تا 13) 28 بزرگسالان فشرده Starten Wir (A2.1) آلمانی OG458
غیرحضوری/آنلاین 740/000 5 هفته 24 مهر زوج (18 تا 21)  28 بزرگسالان فشرده Starten Wir (A2.1) آلمانی OG459
حضوری/یوسف آباد 840/000 7 هفته 11 مهر یکشنبه و سه شنبه (17:30 تا 20:30) 28 بزرگسالان نیمه فشرده Starten Wir (A2.2) آلمانی YG311
حضوری/تهرانپارس 840/000

756/000

3 هفته 17 مهر شنبه تا چهارشنبه (11 تا 14) 28 بزرگسالان فوق فشرده Starten Wir (A2.2) آلمانی TG050
حضوری/تهرانپارس 840/000 7 هفته 8 مهر پنجشنبه (16 تا 19) و جمعه (11 تا 14) 28 بزرگسالان نیمه فشرده Starten Wir (A2.2) آلمانی TG800
حضوری/تهرانپارس 840/000

756/000

3 هفته 27 شهریور شنبه تا چهارشنبه (11 تا 14) 28 بزرگسالان فوق فشرده Starten Wir (A2.2) آلمانی TG461
غیرحضوری/آنلاین 740/000 5 هفته 31 شهریور زوج (18 تا 21) 28 بزرگسالان فشرده Starten Wir (A2.2) آلمانی OG462
غیرحضوری/آنلاین 740/000 5 هفته 17 مهر زوج (12 تا 15) 28 بزرگسالان فشرده Starten Wir (A2.2) آلمانی OG463
غیرحضوری/آنلاین 740/000 7 هفته 11 مهر یکشنبه و سه شنبه (18 تا 21) 28 بزرگسالان نیمه فشرده Starten Wir (A2.2) آلمانی OG464
حضوری/تهرانپارس 890/000

801/000

5 هفته 22 مهر فرد (11 تا 14) 28 بزرگسالان فشرده Starten Wir (B1.1) آلمانی TG813
حضوری/تهرانپارس 890/000 5 هفته 26 مهر زوج (18 تا 21) 28 بزرگسالان فشرده Starten Wir (B1.1) آلمانی TG814
غیرحضوری/آنلاین 790/000 5 هفته 7 مهر زوج (18 تا 21) 28 بزرگسالان فشرده Starten Wir (B1.1) آلمانی OG465
حضوری/یوسف آباد 890/000 7 هفته 30 شهریور یکشنبه و سه شنبه (17:30 تا 20:30) 28 بزرگسالان نیمه فشرده Starten Wir (B1.2) آلمانی YG312
حضوری/یوسف آباد 890/000 5 هفته 19 مهر زوج (17:30 تا 20:30) 28 بزرگسالان فشرده Starten Wir (B1.2) آلمانی YG313
غیرحضوری/آنلاین 790/000 7 هفته 28 شهریور یکشنبه و سه شنبه (18 تا 21) 28 بزرگسالان نیمه فشرده Starten Wir (B1.2) آلمانی OG466
غیرحضوری/آنلاین 790/000 7 هفته 4 مهر یکشنبه و پنجشنبه (11 تا 14) 28 بزرگسالان نیمه فشرده Starten Wir (B1.2) آلمانی OG467
غیرحضوری/آنلاین 790/000 5 هفته 31 شهریور زوج (12 تا 15) 28 بزرگسالان فشرده Starten Wir (B1.2) آلمانی OG468
غیرحضوری/آنلاین 790/000 5 هفته 17 مهر زوج (18 تا 21) 28 بزرگسالان فشرده Starten Wir (B1.2) آلمانی OG409
غیرحضوری/آنلاین 790/000 7 هفته 25 مهر یکشنبه و سه شنبه (18 تا 21) 28 بزرگسالان نیمه فشرده Starten Wir (B1.2) آلمانی OG907
غیرحضوری/آنلاین 790/000 5 هفته 17 مهر زوج (17 تا 20 ) 28 بزرگسالان فشرده Starten Wir (B1.2) آلمانی OG469
غیرحضوری/آنلاین 790/000 7 هفته 25 مهر یکشنبه و سه شنبه (18 تا 21) 28 بزرگسالان نیمه فشرده Starten Wir (B1.2) آلمانی OG470
حضوری/تهرانپارس 990/000 7 هفته 17 مهر زوج (18 تا 21) 28 بزرگسالان فشرده Sicher (B2.1) آلمانی TG421
حضوری/تهرانپارس 990/000 5 هفته 3 مهر زوج (19 تا 21) 28 بزرگسالان فشرده Sicher (B2.1) آلمانی TG471
غیرحضوری/آنلاین 890/000 5 هفته 28 مهر زوج (17 تا 20) 28 بزرگسالان فشرده Sicher (B2.1) آلمانی OG473

 

لیست کلاسهای زبان فرانسه

نوع برگزاری/شعبه شهریه (تومان) طول دوره شروع روز و ساعت کلاس تعداد جلسات مقطع سنی نوع دوره کتاب/سطح/بخش زبان کد کلاس
غیرحضوری/آنلاین 345/000 4 هفته 6 شهریور زوج (10:30 تا 12) 12 کودکان عادی Ludo 1 (Part B) فرانسه OF025
غیرحضوری/آنلاین 345/000 4 هفته 10 شهریور زوج (15:30 تا 17) 12 کودکان عادی Ludo 2 (Part A) فرانسه OF361
غیرحضوری/آنلاین 345/000 5 هفته 7 شهریور یکشنبه و سه شنبه (16 تا 17:30)

پنجشنبه (15 تا 16:30)

14 نوجوانان عادی Le Mag (A1.2) فرانسه OF026
حضوری/یوسف آباد 750/000 7 هفته 14 شهریور یکشنبه و سه شنبه (17 تا 20) 28 بزرگسالان نیمه فشرده Mobile (A1.1) فرانسه YF026
غیرحضوری/آنلاین 650/000 7 هفته 25 مهر یکشنبه و سه شنبه (18 تا 21) 28 بزرگسالان نیمه فشرده Mobile (A1.1) فرانسه OF841
غیرحضوری/آنلاین 650/000 7 هفته 18 شهریور پنجشنبه و جمعه (10 تا 13) 28 بزرگسالان نیمه فشرده Mobile (A1.1) فرانسه OF888
غیرحضوری/آنلاین 650/000 7 هفته 7 شهریور یکشنبه و سه شنبه (18 تا 21) 28 بزرگسالان نیمه فشرده Mobile (A1.2) فرانسه OF075
غیرحضوری/آنلاین 650/000 5 هفته 20 شهریور شنبه تا پنجشنبه (16 تا 17:30) 28 بزرگسالان فشرده Mobile (A1.3) فرانسه OF216
غیرحضوری/آنلاین 650/000 7 هفته 4 شهریور پنجشنبه و جمعه (10 تا 13) 28 بزرگسالان نیمه فشرده Mobile (A1.3) فرانسه OF083
غیرحضوری/آنلاین 800/000 7 هفته 21 شهریور یکشنبه و سه شنبه (18 تا 21) 28 بزرگسالان نیمه فشرده Mobile (A2.1) فرانسه OF053

 

لیست کلاسهای زبان انگلیسی

نوع برگزاری/شعبه شهریه (تومان) طول دوره شروع روز و ساعت کلاس تعداد جلسات مقطع سنی نوع دوره کتاب/سطح/بخش زبان کد کلاس
غیرحضوری/آنلاین 320/000 4 هفته 26 مهر زوج (13:30 تا 15) 12 کودکان عادی Family & Friends Starter

(Part A)

انگلیسی OE037
غیرحضوری/آنلاین 320/000 4 هفته 4 مهر فرد (14:30 تا 16) 12 کودکان عادی Family & Friends Starter

(Part A)

انگلیسی OE147
غیرحضوری/آنلاین 320/000 4 هفته 11 آبان فرد (14:30 تا 16) 12 کودکان عادی Family & Friends Starter

(Part B)

انگلیسی OE038
غیرحضوری/آنلاین 320/000 4 هفته 7 مهر زوج (14:30 تا 16) 12 کودکان عادی Family & Friends Starter

(Part B)

انگلیسی OE171
غیرحضوری/آنلاین 320/000 4 هفته 7 مهر زوج (17 تا 18:30) 12 کودکان عادی Family & Friends Starter

(Part C)

انگلیسی OE172
غیرحضوری/آنلاین 320/000 4 هفته 8 آبان زوج (14:30 تا 16) 12 کودکان عادی Family & Friends Starter

(Part C)

انگلیسی OE039
غیرحضوری/آنلاین 320/000 4 هفته 29 مهر فرد (14:30 تا 16) 12 کودکان عادی Family & Friends Starter

(Part C)

انگلیسی OE141
غیرحضوری/آنلاین 320/000 4 هفته 8 آبان زوج (19 تا 20:30) 12 کودکان عادی Family & Friends 1

(Part A)

انگلیسی OE040
غیرحضوری/آنلاین 320/000 4 هفته 27 شهریور زوج (16 تا 17:30) 12 کودکان عادی Family & Friends 1

(Part A)

انگلیسی OE422
غیرحضوری/آنلاین 320/000 4 هفته 28 شهریور فرد (14:30 تا 16) 12 کودکان عادی Family & Friends 1

(Part A)

انگلیسی OE423
غیرحضوری/آنلاین 320/000 4 هفته 17 مهر زوج (17:30 تا 19) 12 کودکان عادی Family & Friends 1

(Part A)

انگلیسی OE656
غیرحضوری/آنلاین 320/000 4 هفته 29 مهر فرد(14:30 تا 16) 12 کودکان عادی Family & Friends 1

(Part A)

انگلیسی OE657
غیرحضوری/آنلاین 320/000 4 هفته 29 شهریور زوج (16 تا 17:30) 12 کودکان عادی Family & Friends 1

(Part A)

انگلیسی OE914
غیرحضوری/آنلاین 320/000 4 هفته 6 مهر فرد (16 تا 17:30) 12 کودکان عادی Family & Friends 1

(Part B)

انگلیسی OE173
غیرحضوری/آنلاین 320/000 4 هفته 4 آبان فرد (14:30 تا 16) 12 کودکان عادی Family & Friends 1

(Part B)

انگلیسی OE236
غیرحضوری/آنلاین 320/000 4 هفته 28 مهر زوج (16 تا 17:30) 12 کودکان عادی Family & Friends 1

(Part B)

انگلیسی OE237
غیرحضوری/آنلاین 320/000 4 هفته 28 مهر زوج (17:30 تا 19) 12 کودکان عادی Family & Friends 1

(Part B)

انگلیسی OE238
غیرحضوری/آنلاین 320/000 4 هفته 11 مهر فرد (16 تا 17:30) 12 کودکان عادی Family & Friends 1

(Part C)

انگلیسی OE174
غیرحضوری/آنلاین 320/000 4 هفته 28 شهریور فرد (14:30 تا 16) 12 کودکان عادی Family & Friends 1

(Part C)

انگلیسی OE144
غیرحضوری/آنلاین 320/000 4 هفته 4 آبان فرد (11:30 تا 13) 12 کودکان عادی Family & Friends 1

(Part D)

انگلیسی OE239
غیرحضوری/آنلاین 320/000 4 هفته 3 مهر زوج (14:30 تا 16) 12 کودکان عادی Family & Friends 1

(Part D)

انگلیسی OE219
غیرحضوری/آنلاین 320/000 4 هفته 12 مهر زوج (17:45 تا 19:15) 12 کودکان عادی Family & Friends 1

(Part D)

انگلیسی OE175
غیرحضوری/آنلاین 320/000 4 هفته 7 مهر زوج (17:30 تا 19) 12 کودکان عادی Family & Friends 1

(Part D)

انگلیسی OE176
حضوری/یوسف آباد 350/000 4 هفته 25 مهر فرد (16 تا 17:30) 12 کودکان عادی Family & Friends 1

(Part D)

انگلیسی YE569
غیرحضوری/آنلاین 320/000 4 هفته 8 آبان زوج (17:30 تا 19) 12 کودکان عادی Family & Friends 1

(Part E)

انگلیسی OE041
غیرحضوری/آنلاین 320/000 4 هفته 3 مهر زوج (17:45 تا 19:15) 12 کودکان عادی Family & Friends 1

(Part E)

انگلیسی OE223
غیرحضوری/آنلاین 320/000 4 هفته 3 مهر زوج (16 تا 17:30) 12 کودکان عادی Family & Friends 1

(Part E)

انگلیسی OE224
غیرحضوری/آنلاین 320/000 4 هفته 5 آبان زوج (17:45 تا 19:15) 12 کودکان عادی Family & Friends 2

(Part A)

انگلیسی OE042
غیرحضوری/آنلاین 320/000 4 هفته 5 آبان زوج (16 تا 17:30) 12 کودکان عادی Family & Friends 2

(Part A)

انگلیسی OE043
حضوری/یوسف آباد 350/000 4 هفته 30 شهریور فرد (16:30 تا 18) 12 کودکان عادی Family & Friends 2

(Part A)

انگلیسی YE644
غیرحضوری/آنلاین 320/000 4 هفته 6 مهر فرد (17:30 تا 19) 12 کودکان عادی Family & Friends 2

(Part B)

انگلیسی OE177
غیرحضوری/آنلاین 320/000 4 هفته 6 مهر فرد (17:30 تا 19) 12 کودکان عادی Family & Friends 2

(Part C)

انگلیسی OE178
غیرحضوری/آنلاین 320/000 4 هفته 13 آبان فرد (17:30 تا 19) 12 کودکان عادی Family & Friends 2

(Part C)

انگلیسی OE044
غیرحضوری/آنلاین 320/000 4 هفته 13 آبان فرد (17:30 تا 19) 12 کودکان عادی Family & Friends 2

(Part D)

انگلیسی OE045
غیرحضوری/آنلاین 320/000 4 هفته 3 مهر زوج (14:30 تا 16) 12 کودکان عادی Family & Friends 2

(Part E)

انگلیسی OE225
غیرحضوری/آنلاین 320/000 4 هفته 5 آبان زوج (14:30 تا 16) 12 کودکان عادی Family & Friends 3

(Part A)

انگلیسی OE046
غیرحضوری/آنلاین 320/000 4 هفته 31 شهریور زوج (14:30 تا 16) 12 کودکان عادی Family & Friends 3

(Part D)

انگلیسی OE226
غیرحضوری/آنلاین 320/000 4 هفته 3 آبان زوج (14:30 تا 16) 12 کودکان عادی Family & Friends 3

(Part E)

انگلیسی OE047
حضوری/یوسف آباد 350/000 4 هفته 28 شهریور فرد (15:30 تا 17) 12 کودکان عادی Family & Friends 4

(Part A)

انگلیسی YE645
غیرحضوری/آنلاین 330/000 4 هفته 27 شهریور زوج (17:30 تا 19) 12 کودکان عادی Family & Friends 4

(Part A)

انگلیسی OE505
غیرحضوری/آنلاین 320/000 4 هفته 1 آبان زوج (17 تا 18:30) 12 کودکان عادی Family & Friends 4

(Part B)

انگلیسی OE240
حضوری/یوسف آباد 350/000 6 هفته 18 آبان سه شنبه ها (15:30 تا 17) و

پنجشنبه ها (12 تا 13:30)

12 کودکان عادی Family & Friends 5

(Part A)

انگلیسی YE241
غیرحضوری/آنلاین 330/000 4 هفته 12 مهر زوج (15:30 تا 17) 12 نوجوانان عادی Project 1 (Part A) انگلیسی OE532
غیرحضوری/آنلاین 330/000 4 هفته 6 مهر فرد (15 تا 16:30) 12 نوجوانان عادی Project 1 (Part B) انگلیسی OE179
غیرحضوری/آنلاین 330/000 4 هفته 6 مهر فرد (11:30 تا 13) 12 نوجوانان عادی Project 1 (Part C) انگلیسی OE180
غیرحضوری/آنلاین 330/000 4 هفته 7 مهر زوج (12:30 تا 14) 12 نوجوانان عادی Project 1 (Part C) انگلیسی OE227
غیرحضوری/آنلاین 330/000 4 هفته 22 مهر فرد (17 تا 18:30) 12 نوجوانان عادی Project 2 (Part B) انگلیسی OE901
غیرحضوری/آنلاین 360/000 4 هفته 29 شهریور زوج (16:30 تا 18) 12 نوجوانان عادی Solutions 1 (Part A) انگلیسی OE808
غیرحضوری/آنلاین 360/000 4 هفته 3 آبان زوج (16:30 تا 18) 12 نوجوانان عادی Solutions 1 (Part B) انگلیسی OE241
غیرحضوری/آنلاین 360/000 4 هفته 29 شهریور زوج (17:30 تا 19) 12 نوجوانان عادی Solutions 1 (Part D) انگلیسی OE228
غیرحضوری/آنلاین 360/000 4 هفته 1 آبان زوج (17:30 تا 19) 12 نوجوانان عادی Solutions 1 (Part E) انگلیسی OE242
غیرحضوری/آنلاین 380/000 4 هفته 3 مهر زوج (16 تا 17:30) 12 نوجوانان عادی Solutions 2 (Part B) انگلیسی OE229
غیرحضوری/آنلاین 380/000 4 هفته 25 مهر زوج (19 تا 20:30) 12 نوجوانان عادی Solutions 2 (Part E) انگلیسی OE243
غیرحضوری/آنلاین 380/000 4 هفته 12 مهر زوج (16 تا 17:30) 12 نوجوانان عادی Solutions 3 (Part B) انگلیسی OE181
غیرحضوری/آنلاین 400/000 4 هفته 18 مهر یکشنبه و سه شنبه (16:15 تا 17:45)

پنجشنبه (13:30 تا 15)

12 نوجوانان عادی Solutions 4 (Part A) انگلیسی OE924
غیرحضوری/آنلاین 400/000 4 هفته 27 مهر یکشنبه و سه شنبه (16:15 تا 17:45) 12 نوجوانان عادی Solutions 4 (Part D) انگلیسی OE182
غیرحضوری/آنلاین 420/000 4 هفته 31 شهریور شنبه و چهارشنبه (17:30 تا 19) 12 نوجوانان عادی Solutions 5 (Part C) انگلیسی OE101
اگه قبلا زبان انگلیسی خوندی و دوست داری سطح زبانت رو بسنجی!؟
همین حالا در آزمون تعیین سطح رایگان زبان انگلیسی شرکت کن
غیرحضوری/آنلاین 530/000 5 هفته 10 مهر زوج (19 تا 21:15) 20 بزرگسالان نیمه فشرده American English File
Starter (Part A)
انگلیسی OE811
غیرحضوری/آنلاین 530/000 5 هفته 20 مهر یگشنبه و سه شنبه (19 تا 21:15)

پنجشنبه (17 تا 19:15)

20 بزرگسالان نیمه فشرده American English File
Starter (Part A)
انگلیسی OE012
حضوری/تهرانپارس 360/000 4 هفته 24 مهر زوج (17 تا 19) 13 بزرگسالان نیمه فشرده American English File
Starter (Part A)
انگلیسی TE036
حضوری/تهرانپارس 360/000 5 هفته 30 شهریور یکشنبه و سه شنبه (19 تا 21) 13 بزرگسالان عادی American English File
Starter (Part A)
انگلیسی TE022
حضوری/تهرانپارس 540/000

486/000

3 هفته 24 مهر شنبه تا چهارشنبه (9 تا 12) 23 بزرگسالان فوق فشرده American English File
Starter (Part A)
انگلیسی TE157
حضوری/یوسف آباد 360/000 4 هفته 10 مهر زوج (17:30 تا 19) 13 بزرگسالان عادی American English File
Starter (Part A)
انگلیسی YE051
حضوری/تهرانپارس 360/000 5 هفته 28 شهریور یکشنبه و سه شنبه (19 تا 21) 13 بزرگسالان عادی American English File
Starter (Part B)
انگلیسی TE194
حضوری/تهرانپارس 540/000

486/000

3 هفته 3 مهر شنبه تا چهارشنبه (9 تا 12) 20 بزرگسالان فوق فشرده American English File
Starter (Part B)
انگلیسی TE308
حضوری/یوسف آباد 360/000 4 هفته 28 شهریور یکشنبه و سه شنبه (17 تا 20) 13 بزرگسالان عادی American English File
Starter (Part B)
انگلیسی YE317
غیرحضوری/آنلاین 530/000 6 هفته 12 مهر زوج (17:30 تا 19:30) 20 بزرگسالان نیمه فشرده American English File
Starter (Part B)
انگلیسی OE318
غیرحضوری/آنلاین 530/000 6 هفته 9 آبان یکشنبه و سه شنبه (17 تا 19)

پنجشنبه (15 تا 17)

20 بزرگسالان نیمه فشرده American English File
Starter (Part B)
انگلیسی OE217
غیرحضوری/آنلاین 600/000 6 هفته 14 مهر زوج (19 تا 21:15) 24 بزرگسالان نیمه فشرده American English File 1
(Part A)
انگلیسی OE183
غیرحضوری/آنلاین 600/000 6 هفته 19 آبان زوج (17:30 تا 19:30) 24 بزرگسالان نیمه فشرده American English File 1
(Part A)
انگلیسی OE048
حضوری/تهرانپارس 720/000

648/000

3 هفته 3 مهر شنبه تا چهارشنبه (9 تا 12) 24 بزرگسالان فوق فشرده American English File 1
(Part B)
انگلیسی TE651
غیرحضوری/آنلاین 600/000 6 هفته 3 آبان زوج (19 تا 21:15) 24 بزرگسالان نیمه فشرده American English File 1
(Part B)
انگلیسی OE528
حضوری/یوسف آباد 360/000 4 هفته 26 مهر زوج (17:30 تا 19) 13 بزرگسالان عادی American English File 1
(Part B)
انگلیسی YE528
حضوری/یوسف آباد 360/000 7 هفته 27 آبان پنجشنبه (15:30 تا 18:30) 13 بزرگسالان فشرده American English File 1
(Part C)
انگلیسی YE811
غیرحضوری/آنلاین 670/000 3 هفته 12 مهر زوج (17 تا 20) 26 بزرگسالان فشرده American English File 2
(Part A)
انگلیسی OE184
حضوری/تهرانپارس 390/000 4 هفته 7 مهر زوج (17 تا 19) 13 بزرگسالان نیمه فشرده American English File 2
(Part A)
انگلیسی TE652
حضوری/یوسف آباد 390/000 3 هفته 4 مهر یکشنبه و سه شنبه (17:30 تا 20:30) 13 بزرگسالان فشرده American English File 2
(Part B)
انگلیسی YE411
حضوری/تهرانپارس 780/000

702/000

3 هفته 3 مهر شنبه تا چهارشنبه (9:45 تا 12:45) 26 بزرگسالان فوق فشرده American English File 2
(Part B)
انگلیسی TE653
غیرحضوری/آنلاین 670/000 6 هفته 18 مهر یکشنبه و سه شنبه (19 تا 21:15)

پنجشنبه (13 تا 15:15)

26 بزرگسالان نیمه فشرده American English File 2
(Part B)
انگلیسی OE364
غیرحضوری/آنلاین 670/000 7 هفته 28 مهر زوج (19 تا 21:15) 26 بزرگسالان نیمه فشرده American English File 2
(Part B)
انگلیسی OE185
حضوری/یوسف آباد 390/000 4 هفته 4 آبان یکشنبه و سه شنبه (17:30 تا 20:30) 13 بزرگسالان فشرده American English File 2
(Part C)
انگلیسی YE812
حضوری/یوسف آباد 410/000 4 هفته 4 آبان یکشنبه و سه شنبه (18 تا 20:15) 13 بزرگسالان عادی American English File 3
(Part A)
انگلیسی YE412
غیرحضوری/آنلاین 740/000 7 هفته 18 مهر زوج (17 تا 19) 28 بزرگسالان نیمه فشرده American English File 3
(Part A)
انگلیسی OE365
غیرحضوری/آنلاین 740/000 7 هفته 18 مهر زوج (19 تا 21) 28 بزرگسالان نیمه فشرده American English File 3
(Part A)
انگلیسی OE366
حضوری/تهرانپارس 410/000 5 هفته 4 مهر یکشنبه و سه شنبه (19 تا 21) 13 بزرگسالان عادی American English File 3
(Part B)
انگلیسی TE644
غیرحضوری/آنلاین 740/000 8 هفته 25 مهر یکشنبه و سه شنبه (19:30 تا 21:45) 28 بزرگسالان نیمه فشرده American English File 3
(Part B)
انگلیسی OE746
غیرحضوری/آنلاین 740/000 7 هفته 1 آبان زوج (19 تا 21) 28 بزرگسالان نیمه فشرده American English File 3
(Part B)
انگلیسی OE514
غیرحضوری/آنلاین 380/000 6 هفته 3 مهر شنبه و دوشنبه (17:45 تا 19:15) 13 بزرگسالان عادی American English File 3
(Part B)
انگلیسی OE515
حضوری/تهرانپارس 780/000

702/000

3 هفته 3 مهر شنبه تا چهارشنبه (9:45 تا 12:45) 22 بزرگسالان فوق فشرده American English File 3
(Part C)
انگلیسی TE216
غیرحضوری/آنلاین 810/000 8 هفته 18 مهر فرد (10 تا 12) 30 بزرگسالان نیمه فشرده American English File 4
(Part B)
انگلیسی OE243
غیرحضوری/آنلاین 880/000 8 هفته 21 مهر دوشنبه و چهارشنبه (18 تا 21) 30 بزرگسالان نیمه فشرده American English File 5
(Part A)
انگلیسی OE004
غیرحضوری/آنلاین 880/000 8 هفته 19 آبان زوج (19 تا 21) 30 بزرگسالان نیمه فشرده American English File 5
(Part A)
انگلیسی OE160
حضوری/تهرانپارس 850/000 7 هفته 8 مهر پنجشنبه ها (11 تا 14) 14 بزرگسالان عادی تربیت مدرس (TTC) انگلیسی TE055
حضوری/یوسف آباد 450/000 5 هفته 1 آبان شنبه و چهارشنبه (19:30 تا 21) 10 بزرگسالان عادی کلوپ مکالمه بحث آزاد

[Speaking Club]

انگلیسی YE401
حضوری/تهرانپارس 610/000

549/000

3 هفته 24 مهر فرد (9 تا 12) 15 بزرگسالان فشرده IELTS 1 (Part A)

[Bands 4.5 to 5.5]

انگلیسی TE217
غیرحضوری/آنلاین 530/000 4 هفته 22 مهر پنجشنبه (16 تا 19) و جمعه (14 تا 17) 15 بزرگسالان فشرده IELTS 1 (Part A)

[Bands 4.5 to 5.5]

انگلیسی OE079
غیرحضوری/آنلاین 620/000 4 هفته 29 مهر پنجشنبه (16 تا 19) و جمعه (14 تا 17) 15 بزرگسالان فشرده IELTS 2 (Part A)

[Bands 5.5 to 6.5]

انگلیسی OE046
حضوری/تهرانپارس 700/000 4 هفته 30 شهریور یکشنبه و سه شنبه (18 تا 21) 15 بزرگسالان نیمه فشرده IELTS 2 (Part B)

[Bands 5.5 to 6.5]

انگلیسی TE272
حضوری/تهرانپارس 700/000 4 هفته 16 آبان یکشنبه و سه شنبه (18 تا 21) 15 بزرگسالان نیمه فشرده IELTS 2 (Part C)

[Bands 5.5 to 6.5]

انگلیسی TE630

قوانین و مقررارت ثبت نام در کلاس زبان حضوری و آنلاین

✔️ لطفا قبل از تکمیل مراحل ثبت نام، اطلاعات دوره انتخابی خود در لیست کلاس زبان حضوری و آنلاین را با دقت مطالعه نمایید.

✔️ مدت زمان هر جلسه 1.5 ساعت (معادل 90 دقیقه) می باشد.

✔️ حداقل سن برای شرکت در کلاسهای آنلاین گروهی، ۷ سال تمام است.

✔️ کل مبلغ شهریه، قبل از شروع کلاس از زبان آموزان دریافت می گردد.

✔️ پس از ثبت نام، به هیچ وجه عودت شهریه انجام نمی شود (حتی اگر زبان آموز در کلاس شرکت ننماید).

✔️ زبان آموزان متعهد به حضور در کلاس زبان حضوری و آنلاین راس ساعت مقرر می باشد.

✔️ استفاده از ماسک برای شرکت در کلاسهای حضوری الزامیست.

✔️ رعایت حجاب و پوشش مناسب برای زبان آموزان در کلاس زبان حضوری و آنلاین الزامیست.

✔️ شرکت در امتحانات میان ترم و پایان ترم الزامیست.

✔️ آزمونهای ارزیابی در دوره های آنلاین همانند کلاسهای حضوری بصورت کتبی و شفاهی برگزار می گردد.

✔️ زبان آموزان دوره های آنلاین می بایست قبل از شروع کلاس، دستورالعمل و راهنمای کار با نرم افزار آنلاین زبان را مطالعه و فرا گیرند.

✔️ زبان آموزان دوره های آنلاین می توانند در صورت نیاز به بازبینی ویدیوی ضبط شده کلاس (تا 2 جلسه قبل تر) را مشاهده نمایند.

✔️ زبان آموزان می توانند پس از پایان هر سطح نسبت به درخواست صدور مدرک خود اقدام نمایند.

✔️ چنانچه نیاز به اطلاعات بیشتر در خصوص دوره مورد نظرتان دارید و یا دوره مورد نظرتان در لیست کلاس زبان حضوری و آنلاین فوق موجود نبود، با شماره شعبه مورد نظرتان تماس بگیرید.

✔️ چنانچه پیش از این زبان یا دوره مورد نظرتان را در سایر موسسات گذرانده اید، با کارشناسان آموزشی ما در میان بگذارید.

⭐ چنانچه از سطح زبان خود مطلع هستید اقدام به ثبت نام نمایید، درغیر اینصورت می بایست ابتدا در آزمون تعیین سطح آنلاین اسپیکان شرکت نمایید.

 

تکمیل فرم ثبت نام