لیست کلاسهای حضوری و آنلاین

برای یافتن کلاس مورد نظر خود لیست کلاسهای حضوری و آنلاین زیر را با دقت مشاهده نمایید و جهت ثبت نام، فرم مربوطه در انتهای صفحه را تکمیل نمایید

کافیه آنلاین باشی

جهت مشاهده کامل جدول، گوشی خود را بچرخانید

(بهتر است جدول زیر را با کامپیوتر یا لپ تاپ مشاهده نمایید)

بروزرسانی: 5 مرداد ۱400

لیست کلاسهای زبان ترکی استانبولی

شعبه نوع کلاس شهریه (تومان) طول دوره شروع روز و ساعت کلاس تعداد جلسات مقطع سنی نوع دوره کتاب/سطح زبان کد کلاس
تهرانپارس  حضوری  520/000 7 هفته 5 مرداد یکشنبه و سه شنبه (19 تا 21) 19 بزرگسالان عادی Hitit (A1.1) ترکی استانبولی TT336
یوسف آباد حضوری  520/000 7 هفته 16 مرداد زوج (19 تا 20:30) 19 بزرگسالان عادی Hitit (A1.1) ترکی استانبولی YT511
تهرانپارس  حضوری  520/000 7 هفته 30 مرداد شنبه و دوشنبه (16 تا 18) 19 بزرگسالان عادی Hitit (A1.1) ترکی استانبولی TT614
آنلاین آنلاین 480/000 7 هفته 30 مرداد زوج (11 تا 12:30) 19 بزرگسالان عادی Hitit (A1.1) ترکی استانبولی OT221
آنلاین آنلاین 480/000 7 هفته 31 مرداد یکشنبه و سه شنبه (16 تا 18:15) 19 بزرگسالان عادی Hitit (A1.1) ترکی استانبولی OT222
آنلاین آنلاین 480/000 7 هفته 31 مرداد یکشنبه و سه شنبه (18 تا 20:15) 19 بزرگسالان عادی Hitit (A1.1) ترکی استانبولی OT367
یوسف آباد حضوری  520/000 7 هفته 28 تیر زوج (17:30 تا 19) 19 بزرگسالان عادی Hitit (A1.1) ترکی استانبولی YT123
آنلاین آنلاین 480/000 5 هفته 2 مرداد زوج (11 تا 13:15) 19 بزرگسالان نیمه فشرده Hitit (A1.1) ترکی استانبولی OT818
آنلاین آنلاین 480/000 7 هفته 3 مرداد یکشنبه و سه شنبه (16 تا 18) 19 بزرگسالان عادی Hitit (A1.1) ترکی استانبولی OT819
آنلاین آنلاین 480/000 5 هفته 21 تیر زوج (18 تا 20) 19 بزرگسالان نیمه فشرده Hitit (A1.1) ترکی استانبولی OT104
تهرانپارس حضوری  520/000 9 هفته 5 مرداد شنبه و دوشنبه (16:30 تا 18) 19 بزرگسالان عادی Hitit (A1.2) ترکی استانبولی TT448
تهرانپارس حضوری  520/000 7 هفته 10 مرداد یکشنبه و سه شنبه (17 تا 19) 19 بزرگسالان عادی Hitit (A1.2) ترکی استانبولی TT449

 

لیست کلاسهای زبان آلمانی

شعبه نوع کلاس شهریه (تومان) طول دوره شروع روز و ساعت کلاس تعداد جلسات مقطع سنی نوع دوره کتاب/سطح زبان کد کلاس
آنلاین آنلاین 345/000 5 هفته 22 تیر یکشنبه و سه شنبه (16 تا 17:30)

پنجشنبه (11 تا 12:30)

14 کودکان عادی Hallo Anna (A0.1) آلمانی OG512
آنلاین آنلاین 345/000 5 هفته 9 مرداد زوج (10:30 تا 12) 14 کودکان عادی Hallo Anna (A0.1) آلمانی OG331
آنلاین آنلاین 345/000 5 هفته 25 مرداد زوج (11 تا 12:30) 14 کودکان عادی Hallo Anna (A0.1) آلمانی OG491
تهرانپارس حضوری  395/000 5 هفته 18 مرداد زوج (14:30 تا 16) 14 کودکان عادی Hallo Anna (A0.2) آلمانی TG512
آنلاین آنلاین 345/000 5 هفته 8 شهریور زوج (16 تا 17:30) 14 کودکان عادی Hallo Anna (A1.1) آلمانی OG342
آنلاین آنلاین 345/000 5 هفته 2 مرداد زوج (16 تا 17:30) 14 کودکان عادی Hallo Anna (A0.2) آلمانی OG332
آنلاین آنلاین 345/000 5 هفته 9 مرداد زوج (12 تا 13:30) 12 نوجوانان عادی Beste Freunde (A1.1) آلمانی OG333
آنلاین آنلاین 345/000 5 هفته 22 تیر فرد (14:30 تا 16) 12 نوجوانان عادی Beste Freunde (A1.1) آلمانی OG064
آنلاین آنلاین 345/000 4 هفته 20 مرداد زوج (12:45 تا 14:15) 12 نوجوانان عادی Beste Freunde (A1.2) آلمانی OG492
آنلاین آنلاین 345/000 4 هفته 31 مرداد فرد(14:30 تا 16) 12 نوجوانان عادی Beste Freunde (A1.2) آلمانی OG493
آنلاین آنلاین 345/000 5 هفته 9 مرداد زوج (16 تا 17:30) 12 نوجوانان عادی Beste Freunde (A1.2) آلمانی OG334
تهرانپارس  حضوری 395/000 4 هفته 18 مرداد زوج (16 تا 17:30) 12 نوجوانان عادی Beste Freunde (A1.2) آلمانی TG822
یوسف آباد  حضوری 790/000 7 هفته 19 مرداد یکشنبه وسه شنبه (17:30 تا 20:30) 28 بزرگسالان نیمه فشرده Starten Wir (A1.1) آلمانی YG523
یوسف آباد  حضوری 790/000 5 هفته 23 مرداد زوج (18 تا 21) 28 بزرگسالان فشرده Starten Wir (A1.1) آلمانی YG524
یوسف آباد  حضوری (با10%تخفیف)

711/000

3 هفته 23 مرداد هر روز – از شنبه تا چهارشنبه (10 تا 13) 28 بزرگسالان فوق فشرده Starten Wir (A1.1) آلمانی YG525
یوسف آباد  حضوری 790/000 5 هفته 4 مرداد زوج (15 تا 18) 28 بزرگسالان فشرده Starten Wir (A1.1) آلمانی YG805
تهرانپارس  حضوری 790/000 5 هفته 23 مرداد زوج (14:30 تا 17:30) 28 بزرگسالان فشرده Starten Wir (A1.1) آلمانی TG205
یوسف آباد  حضوری 790/000 5 هفته 28 تیر زوج (11 تا 14) 28 بزرگسالان فشرده Starten Wir (A1.1) آلمانی YG806
یوسف آباد  حضوری 790/000 7 هفته 29 تیر یکشنبه و سه شنبه (15 تا 18) 28 بزرگسالان نیمه فشرده Starten Wir (A1.1) آلمانی YG807
یوسف آباد  حضوری 790/000 5 هفته 4 مرداد زوج (18 تا 21) 28 بزرگسالان فشرده Starten Wir (A1.1) آلمانی YG808
تهرانپارس  حضوری 790/000 5 هفته 20 مرداد زوج (18 تا 21) 28 بزرگسالان فشرده Starten Wir (A1.1) آلمانی TG648
تهرانپارس  حضوری (با10%تخفیف)

711/000

3 هفته 30 مرداد شنبه تا چهارشنبه (10 تا 13) 28 بزرگسالان فوق فشرده Starten Wir (A1.1) آلمانی TG649
تهرانپارس  حضوری 790/000 7 هفته 2 شهریور یکشنبه و سه شنبه (17 تا 21) 28 بزرگسالان نیمه فشرده Starten Wir (A1.1) آلمانی TG650
تهرانپارس  حضوری 790/000 7 هفته 4 شهریور پنجشنبه (16 تا 19) جمعه (11 تا 14) 28 بزرگسالان نیمه فشرده Starten Wir (A1.1) آلمانی TG651
تهرانپارس  حضوری (با10%تخفیف)

711/000

3 هفته 4 مرداد شنبه تا چهارشنبه (10 تا 13) 28 بزرگسالان فوق فشرده Starten Wir (A1.1) آلمانی TG801
 تهرانپارس  حضوری 790/000 6 هفته 5 مرداد یکشنبه و سه شنبه (17 تا 21) 28 بزرگسالان فشرده Starten Wir (A1.1) آلمانی TG802
آنلاین آنلاین 690/000 7 هفته 5 مرداد یکشنبه و سه شنبه (18 تا 21) 28 بزرگسالان نیمه فشرده Starten Wir (A1.1) آلمانی OG356
آنلاین آنلاین 690/000 5 هفته 9 مرداد زوج (18 تا 21) 28 بزرگسالان فشرده Starten Wir (A1.1) آلمانی OG335
آنلاین آنلاین 690/000 5 هفته 4 مرداد زوج (15 تا 18) 28 بزرگسالان فشرده Starten Wir (A1.1) آلمانی OG336
آنلاین آنلاین 690/000 5 هفته 10 مرداد فرد (15 تا 18) 28 بزرگسالان فشرده Starten Wir (A1.1) آلمانی OG337
آنلاین آنلاین 690/000 5 هفته 11 مرداد زوج (11 تا 14) 28 بزرگسالان فشرده Starten Wir (A1.1) آلمانی OG338
آنلاین آنلاین 690/000 5 هفته 26 تیر زوج (18 تا 21) 28 بزرگسالان فشرده Starten Wir (A1.1) آلمانی OG357
تهرانپارس  حضوری (با10%تخفیف)

711/000

3 هفته 26 تیر  شنبه تا چهارشنبه (11 تا 14) 28 بزرگسالان فوق فشرده Starten Wir (A1.2) آلمانی TG200
یوسف آباد  حضوری 790/000 5 هفته 13 مرداد زوج (18 تا 21) 28 بزرگسالان فشرده Starten Wir (A1.2) آلمانی YG809
تهرانپارس  حضوری 790/000 5 هفته 23 مرداد زوج (14:30 تا 17:30) 28 بزرگسالان فشرده Starten Wir (A1.2) آلمانی TG821
 تهرانپارس  حضوری 790/000 6 هفته 9 مرداد یکشنبه و سه شنبه (17 تا 21) 28 بزرگسالان فشرده Starten Wir (A1.2) آلمانی TG301
تهرانپارس  حضوری 790/000 5 هفته 25 مرداد  زوج (18 تا 21) 28 بزرگسالان فشرده Starten Wir (A1.2) آلمانی TG302
 تهرانپارس  حضوری 790/000 7 هفته 21 مرداد پنجشنبه (15 تا 18) جمعه (11 تا 14) 28 بزرگسالان نیمه فشرده Starten Wir (A1.2) آلمانی TG303
آنلاین آنلاین 690/000 7 هفته 14 مرداد پنجشنبه (15 تا 18) جمعه (11 تا 14) 28 بزرگسالان نیمه فشرده Starten Wir (A1.2) آلمانی OG339
آنلاین آنلاین 690/000 7 هفته 14 مرداد زوج (15 تا 18) 28 بزرگسالان فشرده Starten Wir (A1.2) آلمانی OG752
یوسف آباد  حضوری 790/000 7 هفته 31 مرداد یکشنبه و سه شنبه (18 تا 21) 28 بزرگسالان نیمه فشرده Starten Wir (A1.2) آلمانی YG340
یوسف آباد  حضوری 790/000 7 هفته 4 شهریور پنجشنبه (15 تا 18) جمعه (11 تا 14) 28 بزرگسالان نیمه فشرده Starten Wir (A1.2) آلمانی YG341
آنلاین آنلاین 690/000 5 هفته 21 تیر زوج (18 تا 21) 28 بزرگسالان فشرده Starten Wir (A1.2) آلمانی OG724
آنلاین آنلاین 690/000 5 هفته 26 تیر زوج (10 تا 13) 28 بزرگسالان فشرده Starten Wir (A1.2) آلمانی OG725
آنلاین آنلاین 690/000 7 هفته 10 مرداد یکشنبه و سه شنبه (18 تا 21) 28 بزرگسالان نیمه فشرده Starten Wir (A1.2) آلمانی OG726
تهرانپارس  حضوری 840/000 5 هفته 22 تیر یکشنبه و سه شنبه (18 تا 21) 28 بزرگسالان فشرده Starten Wir (A2.1) آلمانی TG665
تهرانپارس  حضوری 840/000 5 هفته 30 مرداد زوج (18 تا 21) 28 بزرگسالان فشرده Starten Wir (A2.1) آلمانی TG715
تهرانپارس  حضوری (با10%تخفیف)

765/000

3 هفته 23 مرداد شنبه تا چهارشنبه (10 تا 13) 28 بزرگسالان فوق فشرده Starten Wir (A2.1) آلمانی TG795
تهرانپارس  حضوری (با10%تخفیف)

765/000

4 هفته 16 مرداد شنبه،یکشنبه،سه شنبه،چهارشنبه (11 تا 14) 28 بزرگسالان فوق فشرده Starten Wir (A2.1) آلمانی TG767
تهرانپارس  حضوری (با10%تخفیف)

756/000

4 هفته 26 تیر شنبه،یکشنبه،سه شنبه،چهارشنبه (11 تا 14) 28 بزرگسالان فوق فشرده Starten Wir (A2.1) آلمانی TG020
تهرانپارس  حضوری 840/000 7 هفته 8 مرداد پنجشنبه (16 تا 19) و جمعه (11 تا 14) 28 بزرگسالان نیمه فشرده Starten Wir (A2.1) آلمانی TG666
تهرانپارس  حضوری 840/000 5 هفته 4 مرداد زوج (11 تا 14) 28 بزرگسالان فشرده Starten Wir (A2.1) آلمانی TG667
یوسف آباد  حضوری 840/000 5 هفته 16 مرداد زوج (17:45 تا 21) 28 بزرگسالان فشرده Starten Wir (A2.1) آلمانی YG882
یوسف آباد  حضوری 840/000 7 هفته 12 مرداد یکشنبه و سه شنبه (17:30 تا 20:30) 28 بزرگسالان نیمه فشرده Starten Wir (A2.1) آلمانی YG883
آنلاین آنلاین 740/000 7 هفته 24 مرداد یکشنبه و سه شنبه (18 تا 21) 28 بزرگسالان نیمه فشرده Starten Wir (A2.1) آلمانی OG747
 تهرانپارس  حضوری 840/000 7 هفته 24 تیر پنجشنبه (15 تا 18) و جمعه (11 تا 14) 28 بزرگسالان نیمه فشرده Starten Wir (A2.1) آلمانی TG507
آنلاین آنلاین 740/000 7 هفته 24 مرداد یکشنبه و سه شنبه (18 تا 21) 28 بزرگسالان نیمه فشرده Starten Wir (A2.2) آلمانی OG748
آنلاین آنلاین 740/000 5 هفته 25 مرداد زوج (18 تا 21) 28 بزرگسالان فشرده Starten Wir (A2.2) آلمانی OG749
یوسف آباد  حضوری 840/000 5 هفته 28 تیر زوج (17:30 تا 20:45) 28 بزرگسالان فشرده Starten Wir (A2.2) آلمانی YG810
آنلاین آنلاین 740/000 5 هفته 26 تیر زوج (18 تا 21) 28 بزرگسالان فشرده Starten Wir (A2.2) آلمانی OG212
تهرانپارس  حضوری 840/000 5 هفته 6 شهریور زوج (18 تا 21) 28 بزرگسالان فشرده Starten Wir (A2.2) آلمانی TG826
تهرانپارس  حضوری 890/000 5 هفته 23 تیر زوج (18 تا 21) 28 بزرگسالان فشرده Starten Wir (B1.1) آلمانی TG668
تهرانپارس  حضوری (با10%تخفیف)

809/000

5 هفته 6 شهریور زوج (11 تا 14) 28 بزرگسالان فشرده Starten Wir (B1.1) آلمانی TG827
یوسف آباد  حضوری 890/000 7 هفته 5 مرداد یکشنبه و سه شنبه (17:30 تا 20:30) 28 بزرگسالان نیمه فشرده Starten Wir (B1.1) آلمانی YG811
آنلاین آنلاین 790/000 7 هفته 24 تیر یکشنبه و پنجشنبه (11 تا 14) 28 بزرگسالان نیمه فشرده Starten Wir (B1.1) آلمانی OG619
آنلاین آنلاین 790/000 7 هفته 10 مرداد یکشنبه و سه شنبه (18 تا 21) 28 بزرگسالان نیمه فشرده Starten Wir (B1.1) آلمانی OG620
آنلاین آنلاین 790/000 5 هفته 23 مرداد زوج (12 تا 15) 28 بزرگسالان فشرده Starten Wir (B1.1) آلمانی OG534
آنلاین آنلاین 790/000 7 هفته 27 تیر یکشنبه و سه شنبه (18 تا 21) 28 بزرگسالان نیمه فشرده Starten Wir (B1.1) آلمانی OG609
آنلاین آنلاین 790/000 7 هفته 27 تیر یکشنبه و سه شنبه (18 تا 21) 28 بزرگسالان نیمه فشرده Starten Wir (B1.2) آلمانی OG419
آنلاین آنلاین 790/000 5 هفته 13 مرداد زوج (18:30 تا 21:30) 28 بزرگسالان فشرده Starten Wir (B1.2) آلمانی OG535
تهرانپارس  حضوری 890/000 5 هفته 6 شهریور زوج (18 تا 21) 28 بزرگسالان فشرده Starten Wir (B1.2) آلمانی TG011
آنلاین آنلاین 790/000 7 هفته 22 تیر یکشنبه و سه شنبه (17:45 تا 21) 28 بزرگسالان نیمه فشرده Starten Wir (B1.3) آلمانی OG420
تهرانپارس  حضوری 990/000 7 هفته 8 شهریور زوج (18 تا 21) 28 بزرگسالان فشرده Sicher (B2.1) آلمانی TG421
آنلاین آنلاین 890/000 7 هفته 23 تیر شنبه و چهارشنبه (18 تا 21) 28 بزرگسالان نیمه فشرده Sicher (B2.2) آلمانی OG860

 

لیست کلاسهای زبان فرانسه

شعبه نوع کلاس شهریه (تومان) طول دوره شروع روز و ساعت کلاس تعداد جلسات مقطع سنی نوع دوره کتاب/سطح زبان کد کلاس
آنلاین آنلاین 345/000 5 هفته 26 تیر زوج (10:30 تا 12) 12 کودکان عادی Ludo (A1.1) فرانسه OF009
آنلاین آنلاین 345/000 5 هفته 4 مرداد زوج (15:30 تا 17) 12 کودکان عادی Ludo (A1.2) فرانسه OF011
آنلاین آنلاین 345/000 7 هفته 30 مرداد زوج (10:30 تا 12) 12 کودکان عادی Ludo (A1.2) فرانسه OF025
آنلاین آنلاین 345/000 5 هفته 27 تیر فرد (16 تا 17:30) 14 نوجوانان عادی Le Mag (A1.1) فرانسه OF012
آنلاین آنلاین 345/000 5 هفته 6 مرداد زوج (17 تا 18:30) 14 نوجوانان عادی Le Mag (A1.2) فرانسه OF013
آنلاین آنلاین 345/000 5 هفته 7 شهریور یکشنبه و سه شنبه (16 تا 17:30)

پنجشنبه (15 تا 16:30)

14 نوجوانان عادی Le Mag (A1.2) فرانسه OF026
یوسف آباد  حضوری 750/000 5 هفته 4 مرداد زوج (17 تا 20) 28 بزرگسالان فشرده Mobile (A1.1) فرانسه YF025
آنلاین آنلاین 650/000 7 هفته 24 مرداد یکشنبه و سه شنبه (18 تا 21) 28 بزرگسالان نیمه فشرده Mobile (A1.1) فرانسه OF082
یوسف آباد  حضوری 750/000 7 هفته 24 مرداد یکشنبه و سه شنبه (18 تا 21) 28 بزرگسالان نیمه فشرده Mobile (A1.1) فرانسه YF026
آنلاین آنلاین 650/000 5 هفته 2 مرداد زوج (18 تا 21) 28 بزرگسالان فشرده Mobile (A1.1) فرانسه OF069
تهرانپارس  حضوری 750/000 5 هفته 18 مرداد زوج (18 تا 21) 28 بزرگسالان فشرده Mobile (A1.2) فرانسه TF032
آنلاین آنلاین 650/000 5 هفته 9 مرداد زوج (14:30 تا 17:30) 28 بزرگسالان فشرده Mobile (A1.2) فرانسه OF074
آنلاین آنلاین 650/000 7 هفته 2 شهریور یکشنبه و سه شنبه (18 تا 21) 28 بزرگسالان نیمه فشرده Mobile (A1.2) فرانسه OF075
آنلاین آنلاین 650/000 5 هفته 18 مرداد زوج (18 تا 21) 28 بزرگسالان فشرده Mobile (A1.3) فرانسه OF076
آنلاین آنلاین 650/000 7 هفته 29 مرداد پنجشنبه و جمعه (10 تا 13) 28 بزرگسالان نیمه فشرده Mobile (A1.3) فرانسه OF083
آنلاین آنلاین 800/000 7 هفته 21 شهریور یکشنبه و سه شنبه (18 تا 21) 28 بزرگسالان نیمه فشرده Mobile (A2.1) فرانسه OF053

 

لیست کلاسهای زبان انگلیسی

شعبه نوع کلاس شهریه (تومان) طول دوره شروع روز و ساعت کلاس تعداد جلسات مقطع سنی نوع دوره کتاب/سطح زبان کد کلاس
آنلاین آنلاین 290/000 4 هفته 26 تیر زوج (11:30 تا 13) 12 خردسالان عادی Pockets (Part A) انگلیسی OE900
آنلاین آنلاین 290/000 4 هفته 22 تیر فرد (11:30 تا 13) 12 کودکان عادی Family & Friends Starter

(Part A)

انگلیسی OE091
آنلاین آنلاین 290/000 4 هفته 4 مرداد زوج (17:30 تا 19) 12 کودکان عادی Family & Friends Starter

(Part A)

انگلیسی OE092
آنلاین آنلاین 290/000 4 هفته 24 مرداد فرد (10 تا 11:30) 12 کودکان عادی Family & Friends Starter

(Part A)

انگلیسی OE812
آنلاین آنلاین 290/000 4 هفته 6 شهریور زوج (14:30 تا 16) 12 کودکان عادی Family & Friends Starter

(Part A)

انگلیسی OE339
یوسف آباد  حضوری 320/000 4 هفته 27 تیر یکشنبه و سه شنبه (17:30 تا 19)

پنجشنبه (12:30 تا 14)

12 کودکان عادی Family & Friends Starter

(Part A)

انگلیسی OE098
آنلاین آنلاین 290/000 4 هفته 24 تیر فرد (10 تا 11:30) 12 کودکان عادی Family & Friends Starter

(Part B)

انگلیسی OE006
آنلاین آنلاین 290/000 4 هفته 23 تیر زوج (16 تا 17:30) 12 کودکان عادی Family & Friends Starter

(Part B)

انگلیسی OE007
آنلاین آنلاین 290/000 4 هفته 13 مرداد زوج (17:30 تا 19) 12 کودکان عادی Family & Friends Starter

(Part B)

انگلیسی OE071
آنلاین آنلاین 290/000 4 هفته 24 مرداد فرد (11:30 تا 13) 12 کودکان عادی Family & Friends Starter

(Part B)

انگلیسی OE047
یوسف آباد  حضوری 320/000 4 هفته 6 مرداد زوج (17:30 تا 19) 12 کودکان عادی Family & Friends Starter

(Part B)

انگلیسی YE532
یوسف آباد  حضوری 320/000 4 هفته 6 مرداد زوج (11 تا 12:30) 12 کودکان عادی Family & Friends Starter

(Part B)

انگلیسی YE533
یوسف آباد  حضوری 320/000 4 هفته 4 مرداد زوج (16 تا 17:30) 12 کودکان عادی Family & Friends Starter

(Part B)

انگلیسی YE512
یوسف آباد  حضوری 320/000 4 هفته 6 مرداد زوج (17:30 تا 19) 12 کودکان عادی Family & Friends Starter

(Part B)

انگلیسی YE602
یوسف آباد  حضوری 320/000 4 هفته 6 مرداد زوج (11 تا 12:30) 12 کودکان عادی Family & Friends Starter

(Part B)

انگلیسی YE603
آنلاین آنلاین 290/000 4 هفته 3 مرداد فرد (16 تا 17:30) 12 کودکان عادی Family & Friends Starter

(Part C)

انگلیسی OE620
آنلاین آنلاین 290/000 4 هفته 25 مرداد زوج (16 تا 17:30) 12 کودکان عادی Family & Friends Starter

(Part C)

انگلیسی OE737
آنلاین آنلاین 290/000 4 هفته 26 مرداد فرد (10 تا 11:30) 12 کودکان عادی Family & Friends Starter

(Part C)

انگلیسی OE738
یوسف آباد  حضوری 320/000 4 هفته 4 شهریور زوج (16 تا 17:30) 12 کودکان عادی Family & Friends Starter

(Part C)

انگلیسی YE831
آنلاین آنلاین 290/000 4 هفته 27 تیر فرد (11:30 تا 13) 12 کودکان عادی Family & Friends 1

(Part A)

انگلیسی OE035
آنلاین آنلاین 290/000 4 هفته 10 مرداد فرد (16 تا 17:30) 12 کودکان عادی Family & Friends 1

(Part A)

انگلیسی OE072
آنلاین آنلاین 290/000 4 هفته 7 شهریور فرد (16 تا 17:30) 12 کودکان عادی Family & Friends 1

(Part A)

انگلیسی OE066
آنلاین آنلاین 290/000 4 هفته 28 تیر زوج (17:30 تا 19) 12 کودکان عادی Family & Friends 1

(Part B)

انگلیسی OE087
آنلاین آنلاین 290/000 4 هفته 2 مرداد زوج (17:45 تا 19:15) 12 کودکان عادی Family & Friends 1

(Part B)

انگلیسی OE088
آنلاین آنلاین 290/000 4 هفته 2 شهریور فرد (11:30 تا 13) 12 کودکان عادی Family & Friends 1

(Part B)

انگلیسی OE739
آنلاین آنلاین 290/000 4 هفته 2 مرداد زوج (10 تا 11:30) 12 کودکان عادی Family & Friends 1

(Part B)

انگلیسی OE089
یوسف آباد  حضوری 320/000 4 هفته 10 مرداد یکشنبه وسه شنبه (16 تا 17:30)

پنجشنبه (11 تا 12:30)

12 کودکان عادی Family & Friends 1

(Part B)

انگلیسی YE089
آنلاین آنلاین 290/000 4 هفته 2 مرداد زوج (17:45 تا 19:15) 12 کودکان عادی Family & Friends 1

(Part C)

انگلیسی OE090
آنلاین آنلاین 290/000 4 هفته 28 تیر زوج (16 تا 17:30) 12 کودکان عادی Family & Friends 1

(Part C)

انگلیسی OE091
آنلاین آنلاین 290/000 4 هفته 3 شهریور زوج (17:30 تا 19) 12 کودکان عادی Family & Friends 1

(Part C)

انگلیسی OE682
آنلاین آنلاین 290/000 4 هفته 3 شهریور زوج (10 تا 11:30)  12 کودکان عادی Family & Friends 1

(Part C)

انگلیسی OE683
آنلاین آنلاین 290/000 4 هفته 26 تیر زوج (11:30 تا 13) 12 کودکان عادی Family & Friends 1

(Part D)

انگلیسی OE078
آنلاین آنلاین 290/000 4 هفته 3 شهریور زوج (17:45 تا 19:15) 12 کودکان عادی Family & Friends 1

(Part D)

انگلیسی OE684
آنلاین آنلاین 290/000 4 هفته 2 شهریور زوج (16 تا 17:30) 12 کودکان عادی Family & Friends 1

(Part D)

انگلیسی OE740
آنلاین آنلاین 290/000 4 هفته 31 تیر فرد (17:30 تا 19) 12 کودکان عادی Family & Friends 1

(Part E)

انگلیسی OE120
یوسف آباد  حضوری 320/000 4 هفته 26 مرداد یکشنبه و سه شنبه (16:30 تا 18)

پنجشنبه (11 تا 12:30)

12 کودکان عادی Family & Friends 1

(Part E)

انگلیسی YE321
آنلاین آنلاین 290/000 4 هفته 7 شهریور فرد (17:30 تا 19) 12 کودکان عادی Family & Friends 2

(Part A)

انگلیسی OE685
آنلاین آنلاین 290/000 4 هفته 3 مرداد فرد (17:30 تا 19) 12 کودکان عادی Family & Friends 2

(Part A)

انگلیسی OE121
آنلاین آنلاین 290/000 4 هفته 7 شهریور فرد (17:30 تا 19) 12 کودکان عادی Family & Friends 2

(Part B)

انگلیسی OE686
آنلاین آنلاین 290/000 4 هفته 2 مرداد زوج (14:30 تا 16) 12 کودکان عادی Family & Friends 2

(Part C)

انگلیسی OE122
آنلاین آنلاین 290/000 4 هفته 3 شهریور زوج (14:30 تا 16) 12 کودکان عادی Family & Friends 2

(Part D)

انگلیسی OE687
آنلاین آنلاین 290/000 4 هفته 23 تیر زوج (14:30 تا 16) 12 کودکان عادی Family & Friends 3

(Part B)

انگلیسی OE008
آنلاین آنلاین 290/000 4 هفته 25 مرداد زوج (14:30 تا 16) 12 کودکان عادی Family & Friends 3

(Part C)

انگلیسی OE082
آنلاین آنلاین 290/000 4 هفته 23 تیر زوج (17:30 تا 19) 12 کودکان عادی Family & Friends 3

(Part D)

انگلیسی OE009
آنلاین آنلاین 290/000 4 هفته 25 مرداد زوج (17:30 تا19) 12 کودکان عادی Family & Friends 3

(Part E)

انگلیسی OE022
یوسف آباد  حضوری 320/000 4 هفته 17 مرداد فرد (16:15 تا 17:45) 12 کودکان عادی Family & Friends 4

(Part D)

انگلیسی OE932
آنلاین آنلاین 300/000 4 هفته 27 تیر فرد (11:30 تا 13) 12 نوجوانان عادی Project 1 (Part A) انگلیسی OE700
آنلاین آنلاین 300/000 4 هفته 20 تیر زوج (12:30 تا 14) 12 نوجوانان عادی Project 1 (Part A) انگلیسی OE009
آنلاین آنلاین 300/000 4 هفته 23 تیر زوج (16:30 تا 18) 12 نوجوانان عادی Project 1 (Part B) انگلیسی OE337
آنلاین آنلاین 300/000 4 هفته 7 شهریور فرد (11:30 تا 13) 12 نوجوانان عادی Project 1 (Part B) انگلیسی OE268
آنلاین آنلاین 300/000 4 هفته 30 مرداد زوج (12:30 تا 14) 12 نوجوانان عادی Project 1 (Part B) انگلیسی OE228
آنلاین آنلاین 300/000 4 هفته 25 مرداد زوج (16:30 تا 18) 12 نوجوانان عادی Project 1 (Part C) انگلیسی OE229
آنلاین آنلاین 300/000 4 هفته 23 تیر زوج (16:30 تا 18) 12 نوجوانان عادی Project 2 (Part B) انگلیسی OE338
آنلاین آنلاین 300/000 4 هفته 25 مرداد زوج (16:30 تا 18) 12 نوجوانان عادی Project 2 (Part C) انگلیسی OE230
آنلاین آنلاین 310/000 4 هفته 27 تیر یکشنبه و سه شنبه (18 تا 19:30)

پنجشنبه (11:30 تا 13)

12 نوجوانان عادی Solutions 1 (Part A) انگلیسی OE099
آنلاین آنلاین 310/000 4 هفته 26 تیر زوج (17:30 تا 19) 12 نوجوانان عادی Solutions 1 (Part B) انگلیسی OE079
آنلاین آنلاین 310/000 4 هفته 30 مرداد زوج (17:30 تا 19) 12 نوجوانان عادی Solutions 1 (Part C) انگلیسی OE279
آنلاین آنلاین 310/000 4 هفته 23 تیر زوج (16 تا 17:30) 12 نوجوانان عادی Solutions 1 (Part D) انگلیسی OE076
آنلاین آنلاین 310/000 4 هفته 2 مرداد زوج (16 تا 17:30) 12 نوجوانان عادی Solutions 1 (Part E) انگلیسی OE123
آنلاین آنلاین 310/000 4 هفته 25 مرداد زوج (16 تا 17:30) 12 نوجوانان عادی Solutions 1 (Part E) انگلیسی OE280
آنلاین آنلاین 330/000 4 هفته 3 شهریور زوج (16 تا 17:30) 12 نوجوانان عادی Solutions 2 (Part A) انگلیسی OE673
آنلاین آنلاین 330/000 4 هفته 9 مرداد زوج (18 تا 19:30) 12 نوجوانان عادی Solutions 2 (Part C) انگلیسی OE173
آنلاین آنلاین 330/000 4 هفته 2 مرداد زوج (16 تا 17:30) 12 نوجوانان عادی Solutions 2 (Part E) انگلیسی OE124
آنلاین آنلاین 350/000 4 هفته 3 شهریور زوج (16 تا 17:30) 12 نوجوانان عادی Solutions 3 (Part A) انگلیسی OE674
آنلاین آنلاین 350/000 4 هفته 31 تیر یکشنبه و سه شنبه (16:15 تا 17:45)

پنجشنبه (13:30 تا 15)

12 نوجوانان عادی Solutions 3 (Part D) انگلیسی OE162
آنلاین آنلاین 370/000 4 هفته 31 مرداد یکشنبه و سه شنبه (16:15 تا 17:45) 12 نوجوانان عادی Solutions 4 (Part C) انگلیسی OE111
آنلاین آنلاین 390/000 4 هفته 28 تیر شنبه و چهارشنبه (17:30 تا 19) 12 نوجوانان عادی Solutions 5 (Part B) انگلیسی OE112
تهرانپارس  حضوری (با10%تخفیف) 589/000 3 هفته 26 تیر شنبه تا چهارشنبه (9 تا 12) 25 بزرگسالان فوق فشرده Basic/Starter (Part A) انگلیسی TE008
آنلاین آنلاین 530/000 6 هفته 30 مرداد زوج (17:30 تا 19:30) 22 بزرگسالان نیمه فشرده Basic/Starter (Part A) انگلیسی OE285
تهرانپارس  حضوری 340/000 5 هفته 10 مرداد یکشنبه و سه شنبه (19 تا 21) 13 بزرگسالان عادی Basic/Starter (Part A) انگلیسی TE002
تهرانپارس  حضوری 340/000 4 هفته 30 مرداد زوج (16:30 تا 18) 13 بزرگسالان نیمه فشرده Basic/Starter (Part A) انگلیسی TE176
تهرانپارس  حضوری (با10%تخفیف)

588/000

3 هفته 6 شهریور شنبه تا چهارشنبه (9 تا 12) 25 بزرگسالان فوق فشرده Basic/Starter (Part A) انگلیسی TE177
یوسف آباد  حضوری 340/000 4 هفته 20 تیر یکشنبه و سه شنبه (18 تا 20:15) 13 بزرگسالان عادی Basic/Starter (Part A) انگلیسی YE022
آنلاین آنلاین 530/000 7 هفته 26 تیر زوج (19 تا 21:15) 22 بزرگسالان نیمه فشرده Basic/Starter (Part A) انگلیسی OE145
آنلاین آنلاین 530/000 6 هفته 26 تیر زوج (19تا 21:15) 22 بزرگسالان نیمه فشرده Basic/Starter (Part B) انگلیسی OE744
تهرانپارس  حضوری (با10%تخفیف)

588/000

3 هفته 16 مرداد شنبه تا چهارشنبه (9 تا 12) 25 بزرگسالان فوق فشرده Basic/Starter (Part B) انگلیسی TE178
یوسف آباد  حضوری 340/000 4 هفته 26 مرداد یکشنبه و سه شنبه (18 تا 20:15) 13 بزرگسالان عادی Basic/Starter (Part B) انگلیسی YE125
یوسف آباد  حضوری 340/000 4 هفته 4 مرداد زوج (18 تا 19:30) 13 بزرگسالان عادی Basic/Starter (Part B) انگلیسی YE155
آنلاین آنلاین 530/000 6 هفته 6 شهریور زوج (19 تا 21:15) 22 بزرگسالان نیمه فشرده Basic/Starter (Part B) انگلیسی OE155
آنلاین آنلاین 530/000 6 هفته 31 مرداد یکشنبه و سه شنبه (16 تا 18)

پنجشنبه (14 تا 16)

22 بزرگسالان نیمه فشرده Basic/Starter (Part B) انگلیسی OE156
یوسف آباد  حضوری 340/000 4 هفته 8 شهریور زوج (18 تا 19:30) 13 بزرگسالان عادی Basic/Starter (Part C) انگلیسی TE014
یوسف آباد  حضوری 340/000 4 هفته 13 مرداد زوج (17:30 تا 19) 13 بزرگسالان عادی Basic/Starter (Part D) انگلیسی TE045
تهرانپارس  حضوری  (با10%تخفیف)

623/000

3 هفته 26 تیر شنبه تا چهارشنبه (9 تا 12) 25 بزرگسالان فوق فشرده Elementary (Part A) انگلیسی TE009
آنلاین آنلاین 600/000 6 هفته 26 تیر زوج (17 تا 19:15) 24 بزرگسالان نیمه فشرده Elementary (Part A) انگلیسی OE112
یوسف آباد  حضوری 360/000 7 هفته 14 مرداد پنجشنبه ها (10 تا 13) 13 بزرگسالان فشرده Elementary (Part A) انگلیسی YE716
آنلاین آنلاین 600/000 6 هفته 10 شهریور زوج (19 تا 21:15) 24 بزرگسالان نیمه فشرده Elementary (Part A) انگلیسی OE716
آنلاین آنلاین 600/000 6 هفته 10 شهریور زوج (17 تا 19:15) 24 بزرگسالان نیمه فشرده Elementary (Part B) انگلیسی OE717
تهرانپارس  حضوری (با10%تخفیف)

623/000

3 هفته 16 مرداد شنبه تا چهارشنبه (9 تا 12) 25 بزرگسالان فوق فشرده Elementary (Part B) انگلیسی TE179
آنلاین آنلاین 600/000 6 هفته 28 تیر زوج (19 تا 21:15) 24 بزرگسالان نیمه فشرده Elementary (Part B) انگلیسی OE113
تهرانپارس  حضوری 360/000 5 هفته 27 تیر یکشنبه و سه شنبه (16:30 تا 18:30) 13 بزرگسالان عادی Elementary (Part C) انگلیسی TE197
یوسف آباد  حضوری 360/000 3 هفته 10 مرداد یکشنبه و سه شنبه (17 تا 20) 13 بزرگسالان فشرده Elementary (Part D) انگلیسی YE718
تهرانپارس  حضوری 360/000 5 هفته 2 شهریور یکشنبه و سه شنبه (16:30 تا 18:30) 13 بزرگسالان عادی Elementary (Part D) انگلیسی TE180
آنلاین آنلاین 670/000 6 هفته 31 مرداد یکشنبه و سه شنبه (19 تا 21:15)

پنجشنبه (13 تا 15:15)

28 بزرگسالان نیمه فشرده Pre-Intermediate (Part A) انگلیسی OE065
تهرانپارس  حضوری 380/000 5 هفته 20 تیر یکشنبه و سه شنبه (17 تا 19) 13 بزرگسالان عادی Pre-Intermediate (Part B) انگلیسی TE038
 تهرانپارس  حضوری  (با10%تخفیف)

658/000

2 هفته 4 مرداد شنبه تا چهارشنبه (9 تا 12) 25 بزرگسالان فوق فشرده Pre-Intermediate (Part C) انگلیسی TE024
تهرانپارس  حضوری 380/000 5 هفته 26 مرداد یکشنبه و سه شنبه (17 تا 19) 13 بزرگسالان عادی Pre-Intermediate (Part C) انگلیسی TE488
یوسف آباد  حضوری 380/000 4 هفته 24 مرداد یکشنبه و سه شنبه (18 تا 20:15) 13 بزرگسالان عادی Pre-Intermediate (Part E) انگلیسی YE061
آنلاین آنلاین 330/000 4 هفته 23 تیر زوج (17:30 تا 19) 13 بزرگسالان عادی Pre-Intermediate (Part F) انگلیسی OE630
آنلاین آنلاین 740/000 9 هفته 29 تیر یکشنبه و سه شنبه (19 تا 21:15) 28 بزرگسالان نیمه فشرده Intermediate (Part A) انگلیسی OE479
آنلاین آنلاین 350/000 4 هفته 30 مرداد زوج (17:30 تا 19) 13 بزرگسالان عادی Intermediate (Part A) انگلیسی OE362
تهرانپارس  حضوری (با%10تخفیف)

692/000

3 هفته 23 مرداد شنبه تا چهارشنبه (9 تا 12) 25 بزرگسالان فوق فشرده Intermediate (Part A) انگلیسی TE077
تهرانپارس  حضوری (با%10تخفیف)

692/000

3 هفته 26 مرداد شنبه تا چهارشنبه (10 تا 13)  25 بزرگسالان فوق فشرده Intermediate (Part A) انگلیسی TE078
یوسف آباد  حضوری 400/000 4 هفته 12 مرداد یکشنبه و سه شنبه (17 تا 20) 13 بزرگسالان عادی Intermediate (Part C) انگلیسی YE062
یوسف آباد  حضوری 400/000 4 هفته 25 مرداد زوج (18:15 تا 19:45) 13 بزرگسالان عادی Intermediate (Part E) انگلیسی YE063
آنلاین آنلاین 810/000 7 هفته 24 مرداد فرد (10 تا 12) 30 بزرگسالان نیمه فشرده Upper-Intermediate

(Part A)

انگلیسی OE900
آنلاین آنلاین 370/000 7 هفته 24 مرداد یکشنبه وسه شنبه (10 تا 11:30) 13 بزرگسالان عادی Upper-Intermediate

(Part B)

انگلیسی OE073
آنلاین آنلاین 810/000 10 هفته 13 مرداد شنبه و چهارشنبه (17 تا 19:15) 30 بزرگسالان نیمه فشرده Upper-Intermediate

(Part B)

انگلیسی OE074
یوسف آباد  حضوری 440/000 4 هفته 5 مرداد یکشنبه و سه شنبه (18 تا 20:15) 13 بزرگسالان فشرده Advanced (Part A) انگلیسی YE188
آنلاین آنلاین 400/000 5 هفته 10 مرداد یکشنبه و سه شنبه (17 تا 18:30) 10 بزرگسالان عادی کلوپ مکالمه بحث آزاد

[Speaking Club]

انگلیسی OE063
یوسف آباد  حضوری 450/000 5 هفته 13 مرداد شنبه و چهارشنبه (19:30 تا 21) 10 بزرگسالان عادی کلوپ مکالمه بحث آزاد

[Speaking Club]

انگلیسی YE303
تهرانپارس  حضوری 610/000 4 هفته 4 مرداد دوشنبه و چهارشنبه (18 تا 21) 15 بزرگسالان نیمه فشرده IELTS 1 (Part B)

[Bands 4.5 to 5.5]

انگلیسی TE193
آنلاین آنلاین 530/000 5 هفته 22 مرداد پنجشنبه (16 تا 19) جمعه (14 تا 17) 15 بزرگسالان عادی IELTS 1 (Part B)

[Bands 4.5 to 5.5]

انگلیسی OE693
آنلاین آنلاین 530/000 4 هفته 22 مرداد پنجشنبه (16 تا 19) و جمعه (14 تا 17) 15 بزرگسالان نیمه فشرده IELTS 1 (Part C)

[Bands 4.5 to 5.5]

انگلیسی OE277
 تهرانپارس  حضوری 700/000 4 هفته 10 مرداد یکشنبه و سه شنبه (18 تا 21) 15 بزرگسالان نیمه فشرده IELTS 2 (Part A)

[Bands 5.5 to 6.5]

انگلیسی TE064

قوانین و مقررارت ثبت نام در کلاسهای حضوری و آنلاین

 • لطفا قبل از تکمیل مراحل ثبت نام، اطلاعات دوره انتخابی خود در لیست کلاسهای حضوری و آنلاین را با دقت مطالعه نمایید.
 • مدت زمان هر جلسه 1.5 ساعت (معادل 90 دقیقه) می باشد.
 • حداقل سن برای شرکت در کلاسهای آنلاین گروهی، ۷ سال تمام است.
 • کل مبلغ شهریه، قبل از شروع کلاس از زبان آموزان دریافت می گردد.
 • پس از ثبت نام، به هیچ وجه عودت شهریه انجام نمی شود (حتی اگر زبان آموز در کلاس شرکت ننماید).
 • زبان آموزان متعهد به حضور در کلاس آنلاین یا حضوری راس ساعت مقرر می باشد.
 • استفاده از ماسک برای شرکت در کلاسهای حضوری الزامیست.
 • رعایت حجاب و پوشش مناسب برای زبان آموزان در کلاسهای آنلاین و حضوری الزامیست.
 • شرکت در امتحانات میان ترم و پایان ترم الزامیست.
 • آزمونهای ارزیابی در دوره های آنلاین همانند کلاسهای حضوری بصورت کتبی و شفاهی برگزار می گردد.
 • زبان آموزان دوره های آنلاین می بایست قبل از شروع کلاس، دستورالعمل و راهنمای کار با نرم افزار آنلاین زبان را مطالعه و فرا گیرند.
 • زبان آموزان دوره های آنلاین می توانند در صورت نیاز به بازبینی ویدیوی ضبط شده کلاس (تا 2 جلسه قبل تر) را مشاهده نمایند.
 • زبان آموزان می توانند پس از پایان هر سطح نسبت به درخواست صدور مدرک خود اقدام نمایند.
 • چنانچه نیاز به اطلاعات بیشتر در خصوص دوره مورد نظرتان دارید و یا دوره مورد نظرتان در لیست کلاسهای حضوری و آنلاین فوق موجود نبود، با شماره شعبه مورد نظرتان تماس بگیرید.
 • چنانچه پیش از این زبان یا دوره مورد نظرتان را در سایر موسسات گذرانده اید، با کارشناسان آموزشی ما در میان بگذارید.
 • چنانچه از سطح زبان خود مطلع هستید اقدام به ثبت نام نمایید، درغیر اینصورت می بایست ابتدا در آزمون تعیین سطح آنلاین اسپیکان شرکت نمایید.

 

تکمیل فرم ثبت نام