قوانین آموزشی و انضباطی آموزشگاه اسپیکان

قوانین آموزشی

کسب حداقل نمره 70 از 100 در آزمون پایان ترم جهت ارتقاء به ترم بالاتر الزامیست
زبان آموزان مقاطع بزرگسال که در پایان ترم موفق به کسب نمره 98 از 100 گردند، زبان آموز برتر (Top Student) محسوب گشته و از 10% تخفیف ثبت نام در ترم بعدی بهره مند خواهند شد
هر جلسه معادل 90 دقیقه آموزشی می باشد و غیبت بیش از 3 جلسه در ترم به منزله حذف از آن ترم محسوب می‌گردد
امتحانات جهت احراز نمره قبولی و ارتقاء زبان آموزان به ترم بعدی در پایان هر ترم بصورت کتبی و شفاهی برگزار می گردد
جهت جبران روزهای تعطیل رسمی در طول سال، کلاس های جبرانی برگزار خواهد شد و زبان آموز می بایست در تمامی جلسات تعیین شده حضور یابد (کلاس های جبرانی جزو جلسات ترم محسوب می شوند)
طبق تقویم آموزشی اسپیکان تمامی جلسات جبرانی و تعطیلات ترم در طول سال از پیش برنامه ریزی و تعیین شده است و هرگونه تعطیلی غیر منتظره بر اثر حوادثی همچون بارش برف، آلودگی شدید هوا و … متعاقباً از طریق سایت اسپیکان اطلاع رسانی خواهد شد
کنسل کردن کلاس در دوره های خصوصی فقط 1 جلسه به ازای هر 10 جلسه با هماهنگی قبلی امکانپذیر می باشد (در غیر اینصورت به منزله غیبت و کسر از شهریه محسوب می گردد)
نحوه آموزش در کلاسها طبق سیلابس و متد تعریف شده از سوی کارشناسان آموزشی موسسه می باشد و زبان آموز محترم ملزم به پیروی از سیستم آموزشی می باشند
ایجاد فاصله میان دو ترم تحصیلی که پیوستگی آموزشی را بر هم می زند، مستلزم شرکت در آزمون ورودی و تعیین سطح مجدد می باشد

قوانین انضباطی

رعایت کامل حجاب اسلامی الزامی است؛ از آنجا که آموزشگاه اسپیکان دارای مجوز رسمی از وزارت آموزش و پرورش می‌باشد رعایت کامل حجاب اسلامی و استفاده از پوشش مقنعه برای کلیه زبان آموزان الزامی است
ممنوعیت استعمال دخانیات در فضای آموزشگاه (مشاهده هرگونه تخلف منجر به اجرای کمیته انضباطی و نهایتا “اخراج زبان آموز” خواهد شد
حضور به موقع و بدون تاخیر در کلاس قبل از ورود مدرس
عدم استفاده از تلفن همراه در کلاس
توجه به قوانین و مطالب درج شده در بردهای اطلاع رسانی موجود در تمامی کلاس‌ها و راهروها
رعایت انضباط اخلاقی و حفظ احترام مدرسین و کارمندان موسسه و سایر زبان آموزان
حفاظت و حراست از وسایل شخصی خود در محیط موسسه