جدول زمانبندی کلاس های زبان موسسه اسپیکان

برای یافتن کلاس مورد نظر خود جدول زیر را با دقت مشاهده نمایید

تاریخ آخرین بروزرسانی: ۹۸/۱۱/۲۸ ۵:۴۸:۰۲ PM

کد کلاسزبانرده سنیسطح دورهتعداد جلساتروز کلاسساعت کلاستاریخ شروعشهریه (تومان)شعبه
EY101انگلیسیبزرگسالانIELTS 2۱۴زوج۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰۳ اسفند ۹۸۴۲۰,۰۰۰یوسف آباد
ET101انگلیسیبزرگسالانIELTS ۱۴زوج۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰۲۸ بهمن ۹۸۴۲۰,۰۰۰تهرانپارس
EY102انگلیسیبزرگسالانFree Discussion۱۰شنبه – چهارشنبه۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰۳۰ بهمن ۹۸۳۰۰,۰۰۰یوسف آباد
ET110انگلیسیبزرگسالانFree Discussion۱۰یکشنبه – سه شنبه ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۰۰۲۹ بهمن ۹۸۳۰۰,۰۰۰تهرانپارس
EY104انگلیسیبزرگسالانمبتدی ۲(Elementary)۱۳یکشنبه – سه شنبه۹:۳۰ تا ۱۲:۳۰۶ اسفند ۹۸۲۵۰,۰۰۰یوسف آباد
EY105انگلیسیبزرگسالانمتوسطه ۱(Intermediate)۱۳یکشنبه – سه شنبه۱۸:۰۰ تا ۲۱:۰۰۲۹ بهمن ۹۸۲۷۰,۰۰۰یوسف آباد
ET102انگلیسیبزرگسالانمتوسطه ۱(Intermediate)۱۳زوج۱۳:۰۰ تا ۱۴:۳۰۲۶ بهمن ۹۸۲۷۰,۰۰۰تهرانپارس
ET103انگلیسیبزرگسالانمبتدی ۲(Elementary)۱۳زوج۱۸:۰۰ تا ۱۹:۳۰۲۶ بهمن ۹۸۲۵۰,۰۰۰تهرانپارس
EY106انگلیسیبزرگسالانمبتدی ۱(Starter)۱۳پنجشنبه – جمعهپ ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰
ج ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰
۲۲ فروردین ۹۸۲۴۰,۰۰۰یوسف آباد
GT101آلمانیبزرگسالانپایه (A1.1)۲۸فردی- س ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰
پ ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰
۲۷ بهمن ۹۸۵۰۰,۰۰۰تهرانپارس
TY101ترکی استانبولیبزرگسالانپایه (A1)۱۳زوج۱۹:۳۰ تا ۲۱:۰۰۲۸ بهمن ۹۸۲۵۰,۰۰۰یوسف آباد
TT101ترکی استانبولیبزرگسالانپایه (A1)۱۳زوج۱۶:۳۰ تا ۱۸:۰۰۱۰ اسفند ۹۸۲۵۰,۰۰۰تهرانپارس
FT101فرانسهبزرگسالانپایه (A1)۱۴پنجشنبه – جمعهپ ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
ج ۹:۳۰ تا ۱۲:۰۰
۱۰ اسفند ۹۸۲۵۰,۰۰۰تهرانپارس

درخواست ثبت نام

لطفا قبل از انجام مراحل ثبت نام اطلاعات دوره مورد نظر خود را با دقت مطالعه نمایید

چنانچه نیاز به اطلاعات بیشتر در خصوص دوره مورد نظرتان دارید و یا دوره یا زبان مورد نظرتان در لیست موجود نیود با شماره شعبه مورد نظرتان تماس بگیرید.

چنانچه زبان یا دوره مورد نظرتان را پیش از این در سایر موسسات گذرانده اید، با کارشناسان آموزشی ما در میان بگذارید.